Hagyjuk éhezni az oroszlánt!

„Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban.” 
Péter első levele 5:8-9

Péter apostol itt saját korának keresztényeit szólítja meg. Hitük miatt megvetették, üldözték őket és ez megtörte a hívők sorát. Az ellenség, az ördög mindent elkövetett, hogy meggyengítse a hívők hitét, Istenbe vetett bizalmát. Egy éhes oroszlánhoz hasonlítja, aki minden lehetséges módszert megragad, hogy prédát szerezzen. Nem várja meg, hogy „házhoz szállítsák” az ebédet, hanem elindul, szertejár és keresi, kire csaphatna le. Péter arra biztatta keresztény testvéreit, hogy határozottan álljanak szembe az ördöggel. Úgy, ahogy egy harcban sem hozhat győzelmet a teszetoszaság, ebben a küzdelemben is, ami lelki síkon zajlik, határozottságra, szilárd ellenállásra van szükség. Bátorításként pedig ezt mondja hívő barátainak: „Tudom, hogy nem könnyű ez a lelki harc, és úgy érzitek, meghaladja az erőtöket. De nem kell félnetek, nem vagytok egyedül, Isten az oldalatokon áll, s biztos a győzelem.”

Van valaki, aki sosem küszködött munkanélküliséggel. Sátán ma is keresi a prédáit. Nem szabad elfelejtenünk, hogy neki ma is az a szándéka, hogy elbizonytalanítson, meggyengítse az Istenbe vetett hitünket. „Nem test és vér ellen” harcolunk, hanem „erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.” (Pál levele az Efézusiakhoz 6:12)
Péter figyelmeztetése ma nekünk is szól: „Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el.”

„A keresztény ember minél inkább követi mennyei példaképét, annál biztosabb, hogy Sátán támadásainak célpontjává lesz.” Még Krisztus sem volt kivétel ez alól. „Sátán a legádázabb és legravaszabb kísértéseivel támadta meg Krisztust, de minden összecsapásnál kudarcot vallott. Azok a csaták miértünk folytak; és azok a győzelmek lehetővé teszik számunkra is a győzelmet. Krisztus mindenkinek erőt ad, aki kér tőle. Sátán senkit sem győzhet le saját beleegyezése nélkül. A kísértő nem kapott hatalmat az akarat irányítására, sem pedig a bűn kikényszerítésére.” (Ellen G. White: Nagy küzdelem, 453-454. o.)

Krisztus győzelme tegyen erőssé minket is! Sátán minden alkalmat megragad, hogy megkísértsen és megtörje az erőnket. Ne engedjük neki! Legyünk figyelmesek, józanok, de legfőképpen kapaszkodjunk erősen Krisztusban! Ő segíteni fog legyőzni a ránk leselkedő ellenséget. 
Hagyjuk éhezni ma is ezt a gonosz oroszlánt!