Ne félj!„És most, oh Jákob, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izráelnek Szentje, a te megtartód, adtam váltságodba Egyiptomot, Kúst és Sebát helyetted.”
(Ézsaiás könyve 43. fejezet, 1-3 vers.)

Sokan kutatják a félelem kialakulásának kérdését és kezelésének lehetőségét. Rengeteg felmérés készült arról, hogy mitől rettegünk leginkább. S bár ez életkortól, kultúrától és sok minden mástól is függ, a leggyakoribb félelmek, melyeket a megkérdezettek felsoroltak:

Szellemek, gonosz erők létezése, magasság, halál, bezártság, magány, háború, terrorizmus, betegség, vizsgák, nyilvános beszéd, víz, csótányok, pókok, kígyók, bohócok, emberek, kudarc, elutasítás, repülés, siker, vezetés…

Félelmeink kiváltó okait osztályozhatjuk úgy is, hogy vannak reális fenyegetettségek, melyek kapcsán a félelem, mint normális vészreakció jelentkezik, felkészítve szervezetünket a menekülésre, vagy a helyzet legyőzésére.

De van, abnormális, ok nélküli félelem, melyet mi kreálunk magunknak és többnyire soha nem is következik be az amitől tartunk, és ez azért olyan veszélyes, mert megbénít és felőrli életerőnket.

Jogos a kérdés; Mi a megoldás? Mi ad erőt, ha „vízen mégy át, vagy ha tűzben jársz”? Mi adott erőt minden idők hithőseinek és mártírjainak?

János így vall erről: „Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.” (1Ján.4:17-18)

A megoldás tehát; teljessé lenni a szeretetben. S ahogy ez a folytatásból kiderül, annyit jelent, hogy azt a szeretetet, amit Istentől kapunk, tovább kell adnunk feltétel nélkül minden embertársunk felé.

Így ha félelem nélkül szeretnél élni, a képlet végtelenül egyszerű; csak meg kell tanulnod jézusi módon szeretni! „Eredj el, és te is ekképpen cselekedjél.” (Luk.10:37)