Lelki előrejelzés

Lelki előrejelzés
„Kevélység jár az összeomlás előtt és a bukás előtt fölfuvalkodottság.”
(Példabeszédek 16:18)

Az életünket többféle előrejelzés segítheti: gazdasági, pénzügyi, időjárás előrejelzés, de maradéktalanul egyiknek sem hiszünk. Arra jók, hogy valamiféle irányvonalat, tendenciát mutassanak, de pontosan nem tudják előre jelezni az eseményeket, ezért bizonyos fokú bizonytalanságban tartanak bennünket. Mit nem adnának sokan, ha előre ismerhetnék, hogy a gazdasági vagy a pénzügyi életben pontosan mikor következik be az összeomlás, illetve ha előre tudhatnák azokat a jól meghatározható eseményeket, történéseket, amelyek a közeli bukás biztos jelei. Valószínűleg nagyon sok embertársunknak most nem fájna a feje a magas törlesztő részletek miatt. Ha előre láthatták volna a devizaárfolyam ilyen nagymértékű változását bizonyára kétszer jobban meggondolták volna, hogy vegyenek-e fel kölcsönt.
Nem így van Isten igéjében. Még ha a pénzvilág, a gazdasági élet, vagy az időjárás alakulásának változását nem is tudják 100%-os bizonyossággal előre jelezni, addig Isten a lelki élet területén adott világos, pontos eligazításokat. Az idézett bibliaszöveg egy lelki előrejelzés. Elmondja, hogy milyen megelőző jelenségeket láthatunk a bukás, illetve az összeomlás előtt. Az Úr annyira szeret bennünket, hogy előre figyelmeztet, így segít abban, hogy felkészülhessünk a várható eseményekre. Nem csupán azért, hogy ne érjen bennünket váratlanul, ha bekövetkezik, hanem hogy legyen időn kitérni előle. Nem szükségszerű ugyanis, hogy az előre jelzett események be is következzenek rajtunk. Amennyiben időben változtatunk életünk irányán, úgy az előre jelzett eseményt is elkerülhetjük.
A mai ige arra tanít, hogy törvényszerű az, miszerint a kevélységet összeomlás követi, a felfuvalkodottságot pedig bukás. Ha valaki ugyanis a kevélység, illetve a felfuvalkodottság csúnya magatartását gyakorolja, ezek biztos előjelei annak, hogy az illető hamarosan nagyot fog koppanni, összeomlik, elbukik. Mindannyian félünk a bukástól, az összeomlástól. Szeretnénk ezeket elkerülni, de ugyanakkor érdekes módon nem riadunk vissza attól, hogy kevélyek, felfuvalkodottak legyünk. Bölcs Salamonon keresztül azonban arra tanít meg bennünket az Úr, hogy a bukást és az összeomlást úgy kerülhetjük el, ha alázatosak leszünk. Jób könyvében ezt olvashatjuk: „Megtöri [az Úr] a hatalmasok gőgjét, s az alázatosaknak segítséget nyújt.” (Jób 22:29). Az Újszövetségben így hangzanak ugyanezek a gondolatok: „Hatalmasokat dönte le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel” (Lukács 1:52). Isten csak az alázatos embert tudja megáldani, azt az embert, aki érzi, Istenre van szüksége. Az aki önmagával van eltelve, az nem érzi a kegyelem szükségességét, így a menny áldása sem kísérheti az életét. Isten nélkül pedig kudarcra van ítélve az életünk. Nélküle csak bukás és összeomlás várható, csak idő kérdése, hogy mikor következik be.
Ezzel szemben, Jézus erre hív ma bennünket: „Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek” (Máté 11:29). Lépjünk kapcsolatba már ma Jézussal, s kérjük tőle, segítsen az Ő igáját vinni, s közben megtanulni az alázatot. Ígérete szerint ugyanis ez hozza el számunkra a várva várt lelki nyugalmat és békességet. Ne habozz, jöjj Jézushoz még ma és kérd tőle az alázat leckéjét. Ő előre jelzi a várható eseményeket, hogy legyen időd változtatni életed irányán, mielőtt még túl késő lenne. Élj ezzel a csodálatos kegyelmi lehetőséggel! Mondd el ma reggel ezt az imát a zsoltárossal együtt: „Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!” (Zsoltár 139:23-24). Ámen!