A név kötelez

„Csakhogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár odamegyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy Lélekben, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért.”
Pál levele a filippiekhez 1:27

Vannak olyan családok, ahol szülőkről gyermekekre öröklődnek a nagynevű foglalkozások. Többgenerációs orvos, ügyvéd, tanár, tudós családok. A gyerekek viszik tovább szüleik hivatását, mert ebben nőttek fel, mert hűek a hagyományokhoz, mert a név kötelezi őket.

Akarva, akaratlanul továbbviszünk valamit abból, amit szüleink végeztek. Ha nem is a hivatást, akkor azt, ahogyan végezték. Valamit magunkkal viszünk, és folytatjuk ott, ahol ők abbahagyták.

Van egy másik család is, ahová tartozol, akinek az értékrendjét magaddal kell, hogy vigyed. Ez Isten családja, ahová, mint tékozló ifjút, visszafogad Atyád, ha te is szeretnéd. Van egy név itt is, ami kötelez arra, hogy mit vigyél tovább, és mindezt hogyan. Ez a név: Jézus Krisztus. Ennek a névnek a szellemében kell, hogy élj, és tedd mindazt, amit tenned kell. Ez az a név, ami, kötelez valamire, ha te is úgy akarod. Nem arra, hogy te is váltsd meg a világot; ezt már megtette Ő helyetted. Nem arra, hogy lefizesd a bűn árát; mert Ő már kiegyenlítette a számlát.

Csak arra kér, hogy vidd tovább a nevét, vidd tovább, amit elkezdett, „hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére” (Filippi 2:10-11). Csak arra kér, hogy képviseld Őt az emberek között, mint az isteni család tagja. Csak arra kér, hogy öleld át ma a másikat, és bocsáss meg neki; hallgasd meg, próbáld meg megérteni, és ne légy vele ellenséges. Csak arra kér, hogy légy barátja a melletted állónak, csak arra kér, hogy ahogy Ő, úgy légy te is EMBER ebben az embertelen világban. Mert a név kötelez.