Isten barátainak tekint

„Nem mondalak többé titeket szolgáknak; mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura; titeket pedig barátaimnak mondottalak; mert mindazt, a mit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek.”
(János evangéliuma 15.fejezet 15.vers)

Azt mondják, bennünket, embereket barátkozás tekintetében alapvetően két viselkedési attitűd jellemez. Van, aki nagyon könnyen barátkozik, sok barátot szerez, de kapcsolatai lazák és felületesek. Illetve van, aki nehezen enged közel magához másokat, zárkózott, viszont, akit barátnak nevez, azzal szinte egybeforr. Magamat is inkább ez utóbbi csoportba sorolnám.

Természetesen sok más tényező is befolyásolja bensőséges emberi kapcsolatainkat, mint például életkörülmények megváltozása - házasság, gyermek, költözés - távolság, stb. Nem beszélve, hogy különböző szintű, közelebbi-távolabbi barátságok egyidejűleg jelen vannak mindennapi életünkben.

Viszont mindenképp igaz, miszerint; ha családunkat és rokonainkat nem is, de barátainkat mi választjuk ki. Hogy mi alapján? Szimpátia, közös érdeklődés, egy közös cél elérése, produktum…

Pszichológiai szempontból igaz lehet az is, hogy végeredményben barátaink, mi magunk vagyunk, ahogy a közmondás is tartja; madarat tolláról, embert barátjáról.

De mi a helyzet Jézussal? Őrá is igaz a közmondás? Ha azt mondták Rá, hogy ’Vámosok és bűnösök barátja’, akkor Ő…

Miért egyszerű halászokkal barátkozott? Miért nem előkelő, vagy nagy tudású, befolyásos emberekkel? Hiszen sokan ezért nem fogadták el Őt. És ma is, sokan szeretnének Jézus barátjává lenni, de megbotránkoznak mai barátain. Mert elfelejtik, hogy Jézus barátsága feladat és nem kiváltság. Jézus barátságát nem élhetjük meg a többi baráttal szemben.

Vésd a szívedbe!

· Jézus barátja vagy.
· Ő választott téged és nem te Őt.
· Minden titkát megosztja veled, még ha néha titkolózol is előtte.
· Veled szeretne lenni egy örökkévalóságon keresztül, akkor is, ha te csak napi néhány órát töltesz most Vele.
· Ha ’elárulod’ is szavakkal, cselekedetekkel, akkor is azt kérdezi:
„Barátom, miért jöttél?” (Máté 26:50)