Ma még van lehetőség

„És eljő Sionnak a megváltó, és azoknak, akik Jákóbban megtérnek hamisságokból, szól az Úr.” És.59,20.

Ésaiás korára a zsidó nép már nagyon eltért Isten akaratától. Törvényszegések a társadalomban, hatalommal való visszaélések a gazdagok részéről, igazságtalanságok, részrehajlások, a vallási élet teljes hanyatlása jellemezte az emberek életét. Háttérbe szorult Isten törvénye, nem érvényesült a hűség és az igazság. Nem csak gondolati szinten, hanem a cselekvést szintjén is teljes volt a gonoszság! Szinte minden szinten kihalt az igazság cselekvése! Bár a papok, az istentisztelet szereplői gyakorolták mindennapos szertartásaikat, de mindezeket átszőtte a képmutatás, a megszokás hatalma. Úgy tűnt, hogy nincs megoldás! Sátán totálisan birtokba vette nemcsak a társadalom egészét, hanem Isten népének lelki vezetőit is. Amikor már szinte minden összeomlott, akkor találjuk a prófétai kinyilatkoztatást: „ látta ezt az Úr, és rossznak itélte…” (15.v) Az Úr mindent tud, és mindent lát! Előtte nincs titok. Ő vár, hogy mindenki számára nyilvánvalóvá legyen az, ami a szívben van. Utána eljön, hogy igazságot tegyen. A bosszúállás köpenyét ölti magára (17.v.) és megítéli a cselekedeteket.

Ha körülnézünk mai társadalmunkban és szemléljük az egyházak életét, azt látjuk, hogy nem sok minden változott Ésaiás kora óta. Ma is hasonló dolgokat tapasztalunk, mint akkor volt! A jó hír mégis az, hogy ma még van lehetőségünk változtatni cselekedeteinket. Mielőtt még eljön az Úr, hogy megítélje e világot, lesznek olyanok, akik megtérnek az Úrhoz, megbánják bűneiket, és teljes szívükkel Isten akaratát keresik és cselekszik.

Ez az Ige szeretne segíteni nekünk e reggelen, hogy gondoljuk át ami életünket. Ha van valami hiba, törvénytelenség bennünk, őszinte szívvel jöjjünk hozzá, hiszen ő megbocsát! Ajánljuk fel újra életünket neki, és határozzuk el, hogy ma még jobban próbálunk neki szolgálni! Bárcsak így lehetne mindannyiunk életében!

Kormos Tivadar