A hívő békessége

„Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik.
Bízzatok az Úrban mindenkor, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre!”
(Ézsaiás 26:3-4)

Békére, biztonságra mindenki vágyik. A mai ember egyik legfontosabb szükséglete a biztonság. Mindenki biztonságban szeretné tudni családtagjait, értékeit, egyszóval mindenét, amije van. Ez azonban sokszor nagyon költséges, és nem is hozza meg mindig a várva várt eredményt. Nincs ugyanis olyan védelmi rendszer ezen a földön, aminek segítségével 100%-os biztonságban lehetnénk. Nincs feltörhetetlen zár, megfejthetetlen számítógépes kód, vagy jelszó, földrengés biztos ház, stb. Egyszóval ezen a földön örök bizonytalanságban, kiszolgáltatottságban élünk.
A Bibliában olvashatunk egy abszolút biztonságos, ingyenes, elmúlhatatlan, mindenki számára elérhető, csodálatos rendszerről. Ez nem más, mint a hit és a bizalom. Aki hisz Istenben, bízik Jézus Krisztus szeretetében, annak békessége és biztonsága van örökre. Aki élete minden idejében és eseménye között Istenre támaszkodik, az megtapasztalja a békességet. Ebben a háborúsággal teli világban Isten békét ígér nekünk! Nem akármilyen ez a béke, hanem olyan, amit a világ nem tud megadni. Jézus ezt így fogalmazta meg tanítványainak: „Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (János evangéliuma 14:27). Jézus egy sokkal jobb békét és biztonságot ígért, mint amit ezen a földön beszerezhetünk.
Pál apostol így utal erre a csodálatos békességre: „Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban” (Filippi 4:6-7).
Ez a béke és biztonság a tiéd is lehet. Fogadd meg a Szentírás tanácsát, s támaszkodj az Úrra, ő megőrzi szívedet békességben, és egész lényed számára biztonságot ad. Bízd rá életedet Jézusra, ő gondot visel rólad. Próbáld csak ki, meglásd megadja neked, mert szeret téged.