szombat, február 19, 2011

Felmérni a végtelent

„Ez a mi mostani, könnyű szenvedésünk ugyanis a dicsőségnek igen nagy, örök mértékét szerzi meg nekünk, ha nem a látható dolgokra figyelünk, hanem a láthatatlanokra. Mert ami látható, az ideigvaló, ami pedig láthatatlan, az örökkévaló.”
2 Kor 4:17-18

Amikor középiskolás voltam fizikaórán a tanárom, a csillagokról mesélve, a végtelenről beszélt. „Lehetetlen elképzelni a végest, mert a világegyetem végtelen.” – mondta. „Minden csillag után, van egy következő és még egy, és még egy. A csillagok csillaghalmazokat alkotnak, minden csillaghalmaz pedig egy galaxist alkot. Minden galaxis mögött van egy másik galaxis. Nem tudjuk megérteni, hogy ennek a sornak egyszer vége lenne, mert ha így is lenne, fel kell tennünk a kérdést: Mi van a vég után?”

Osztálytársaimmal tovább beszélve a témát az időről gondolkodtunk. Ha a tér végtelen, az időnek is annak kell lennie, mert mindig volt azelőtt, és lesz azután. A jelen pedig mindig csak egyetlen pillanat, amit megélve azonnal múlttá válik. Persze ismertük az elméletet az ősrobbanásról, de az is lehetetlennek tűnt, hogy az ősrobbanás előtt nem volt semmi. Később egy csillagászati előadáson az előadó a tér és az idő végtelentermészetéből kiindulva bizonyította, hogy teljességgel lehetetlen, hogy egyedül lennénk a nagy világmindenségben.

Akkor ezek a gondolatok nem vezettek el engem Istenig, csupán buzgó sci-fi irodalom fogyasztóvá váltam. Leginkább az bántott, hogy ha az idő és a tér is végtelen, akkor mi, anyaghoz kötött emberek miért múlunk el az időben. A sci-fi irodalom egyik izgalmas kérdése máig az, legyőzzük-e egyszer saját véges voltunkat. Feltaláljuk-e minden betegség ellenszerét? Legyőzzük-e a halált? De eddig még az emberiségnek nem sikerült átlépnie a saját árnyékát. Szerintem azért, mert csak egy helyen, a látható világban keressük a megoldást, pedig világunk, és így az egész világmindenség, nem csupán materiális természetű. Létezik egy másik dimenzió is, a hit dimenziója.

Restás László

péntek, február 18, 2011

Isten csodatévő hatalma


„Aki nagy, végére mehetetlen dolgokat művel, és csudákat, amiknek száma nincsen.”
Jób 5:9.

Egy személyt többféle szempontból nézhetünk.
Vegyük például Kovács Efraimot. Nézhetjük őt, mint férfit, mint férjet, mint munkaerőt, vizsgálhatjuk őt az egészség szempontjából is.

Istent a Biblia többféle szempontból mutatja be.
Ma, egy olyan személyként áll előttünk, Aki akkor, és olyan csodát tesz, amilyent csak akar. Akkor miért nincsenek ma csodák? Mert talán nem is gondoltunk rá, hogy szerető Atyánk erre is képes.

Kérjük Őt, hogy tegyen csodát életünkben.
Aztán figyeljünk! Lehet, hogy nem ott, nem akkor és nem úgy tesz csodát, ahogy mi elképzeltük – de meglepődünk kreativitásán!

csütörtök, február 17, 2011
Szeme fénye vagyok

" Mert így szól a Seregeknek Ura: dicsőség után küldött engem a pogányokhoz, akik fosztogatnak titeket, mert aki titeket bánt, az ő szeme fényét bántja"
Zakariás próféta könyve 2:8

Azt hiszem te is meg én is kaptunk már pofonokat az élettől, a másiktól és ejtettek már úgy pofára, hogy nem tudunk kimászni belőle. Az igazságtalanság, rágalmazás és rossz gondolatok megfertőzik világunkat, és minket is, akik benne élünk. És bizony, valamikor úgy gondoljunk kegyes vallásos életünkben, hogy ez az Isten akarata, ezért meg azért engedi meg, nem állítja le, mert a próbák erősebbé tesznek...

Ma reggel inkább abban hiszek, hogy Isten nem nézi jó szemmel, ha én másokat bántok. Vagy azt, ha engem bántanak. Sőt az ördögtől származik minden rossz és egyszer keményen megfizet érte! Persze nem én, hanem az Isten fogja tenni helyre ezt a dolgot.

Isten nem tud másként tenni, mint szeretni. Istentől nem jöhet a rossz, amit ma reggel, vagy a mai napon meg-és át fogsz élni! Isten különleges üzenetet küld neked mindennap reggelén, amikor a fürdőszobai tükörbe nézel: és pedig szeret, ahogy vagy és jobbá akar tenni aznap.

Aki engem bán, az Ő szeme fényét bántja... Azta! Mekkora teher esik le rólunk! Ha engem bántanak ő is velem együtt sír, és mindent megért, mindent velem él át! És fantasztikus tudni, hogy Isten nem engedhetné meg a rosszat, ha mindenhatósága nem lenne képes azt felülmúlni!

Amikor ezeket a szavakat írom,komolyan is gondolom őket, mert megéltem egyszer, hogy olyan valakit veszítettem el, akit vártam, de még csak nem is ismerhettem. 7 éves voltam, amikor egyik decemberi napon eltemettük az alig négy percet élt öcsémet, és nagyon szomorú voltam, nem is igazán értettem, hogy mi történt. Aztán eltelt néhány év és ajándékba kaptam két másik testvért, mert Istennek ez volt terve.

Bántás ma? Rossz szavak ma? Isten tökéletesen megérti és segít túlélni. Ahogyan nekem segített ott és akkor, úgy ezekben a helyzetekben is! Csak fogd a kezét! Mert Isten szemének fénye vagy és ez nem sablon szöveg, hanem megélt csoda! Hát éld ma át ezt a csodát!


szerda, február 16, 2011

Gyümölcstermésre kiválasztottak


„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek.”
(János evangéliuma 15. fejezet 16-17. vers)


Egész életünk választások sorozata; Milyen ruhát vegyek ma fel? Mit főzzek? Mit vegyek a gyerek születésnapjára? Milyen mobiltelefont vásároljak? Melyik szerelőhöz vigyem a kocsit?

A válasz nem kérdés; Válaszd mindig a legszebbet, a legjobbat, a tökéleteset vagy az olcsóbbat!

De hogyan választ Isten?

A feladat: elmenni és bemutatni Őt hamisítatlanul a környezetünknek. Reményt adni, ahol reménytelenség van; vigasztalást, ahol könnyek hullnak; szeretni, ahogy Ő szeret.

Ismerve a feladatot, te bizalmat szavaznál magadnak?

Jézus választása ellene mond emberi logikánknak; hiszen nem az előkelő rétegből, nem a gazdagok, nem a nagy filozófusok közül választott. És nem is a papok közül, akik pedig biztos jobban prédikáltak, mint azok az egyszerű fiatal halászok, vámszedők… vagy éppen én.

Uram, miért pont engem választottál?

Mit látsz bennem, amivel képes lehetek gyümölcsöt teremni?

Ha ismered Jézust, ismered a válaszát.

kedd, február 15, 2011

Ketten - egy akaraton!„Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, a mit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Mert a hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” Mt.18,19-20.

Volt már úgy, hogy szerettél volna elmenekülni egy lakatlan szigetre, ahol senki sem lát, senki sem hall, senki sem szól hozzád? Érezted már úgy, hogy igazságtalan ez a világ, mindenki ellened van, félre magyarázzák szándékaidat, eleged van az emberekből? Talán néha megkísértett már az a gondolat, hogy legjobb lenne egyedül végig csinálnod dolgokat, mert akkor nem szól bele senki, nem kell alkalmazkodnod a másikhoz….

Mégis, ebben az Igében Jézus a közösség áldásáról beszél. „Nem jó az embernek egyedül lenni….!” Isten társa s lényekké teremtett bennünket. Azt akarja, hogy ne magányosan éljünk a magunk törvényei szerint, hanem egymás mellett, közösségben a másikkal. Kereszténynek lenni nem más, mint meglátni a másik embert. Észrevenni a szükségét, segíteni ott, ahol lehet. A szeretet elveit nem lehet „magányos farkasként” kiélni, csak társas kapcsolatban.

Ugyanakkor egy csodálatos lehetőség is feltárul azok előtt, akik komolyan veszik Jézus ajánlatát! „Ha ketten közületek egy akaraton lesznek… a mit csak kérnek, megadja nékik…” Ketten? Ez egy hatalmas ígéret! Ha a házaspárokra gondolok, akkor ez könnyen megvalósítható! Ha valakit szeretek, – és bizonyára azért lettem a házastársa – nem lesz nehéz megbeszélnünk mindent és egy akaratra jutni minden dolog felől! Micsoda kiváltság! Jézus azt ígéri, hogy ha mással nem is(!), de legalább a házastársammal egyet gondolunk, egyet teszünk, egy cél felé haladunk, megáldja életünket és megadja mindazt, ami javunkat szolgálja! Ki az, aki nem él ezzel a lehetőséggel? Isten végtelen módon mindent megadhat nekünk, ha egységbe tudok kerülni társammal! Hogyan valósulhat ez meg? „A hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben….” Isten azt kéri, hogy járuljunk elé minden nap, vagy akár többször is imádságban. Minden házaspárnak kiváltsága, hogy családi áhítatokat tartson, ahol egymással és Istennel egységre jutnak. Ami szerető Urunk arra vágyik, hogy nap, mint nap találkozzon velünk. Ő segíteni akar és tud is! Elmondhatjuk neki az élet leghétköznapibb dolgától kezdve a legintimebb részleteket is. Elé tárhatjuk gondjainkat, kívánságainkat, terveinket, ami éppen aktuális dolog.

Miért ne élnénk ezzel az ígérettel? Vajon elszalasztanánk életünk nagy „szerencséjét”? Ez minden befektetésnél többet ér! Ha most egyedül olvasod e sorokat, hívjad társadat is magad mellé. Mondd el neki milyen határtalan lehetőségek tárultak elétek, és kezdtétek még ma megpróbálni Istent! Biztos, hogy nem fogtok csalódni….

Kormos Tivadar

hétfő, február 14, 2011

Miért pont én?

Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az ÚR, mintha valamennyi nép közt a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép közt, hanem azért, mert szeret benneteket az ÚR, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Ezért hozott ki benneteket az ÚR erős kézzel, és ezért váltott ki a szolgaság házából, Egyiptom királyának, a fáraónak kezéből.
Mózes 5. könyve 7:7-8


„Mért pont én?” – tesszük fel a kérdést ha valami baj, de akkor is ha valami megtiszteltetés ér.

Miért és mire választ ki Isten egyes embereket, vagy emberek egy csoportját? Mai Igénk hátterében az a ki nem mondott kérdés van, hogy Isten miért éppen Izrael választotta ki arra, hogy szent népe legyen. Miért is? Mert így döntött. Mert kiválasztott néhány embert, akinek szavát adta, hogy utódai lesznek a népe és Ő tartja a szavát.

Izrael  nem a jósága, kiválósága, nagysága miatt került ebbe a kiváltságos helyzetbe. Sőt, azt láthatjuk, hogy még a sorozatos hűtlenségük ellenére is Isten mellettük maradt, újabb-és újabb esélyt kaptak (legalábbis egy darabig).

Ha a tizenkét tanítványra gondolunk, ott sem látunk mást, mint néhány komoly jellemhibával küzdő, egymással is versengő férfit, akik nem kevés szomorúságot okoztak Jézusnak. Jézus mégis ezeket az egyszerű, hétköznapi, tanulatlan embereket választotta ki arra, hogy vele legyenek és őt képviseljék.

Isten ma is keres tanítványokat, olyan embereket, akik bemutatják a világnak az ő jellemét, szeretetét. Hogy miért pont téged és engem? A kérdések helyett legyünk hálásak, bízzunk jobban az Úrban, mint magunkban. Az ő kezében még akkor is használható eszközei lehetünk, ha nekünk efelől kétségeink lennének.

„Jaj annak, aki perbe száll alkotójával, bár csak egy a földből készült cserépedények között! Mondhatja-e formálójának az agyag: Mit csinálsz? És a készítmény ezt: Nem ügyes a kezed?” (Ésaiás 45: 9)

vasárnap, február 13, 2011

Ez az egyetlen dolgod

"Az írástudó ezt mondta neki: Jól van, Mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más; és ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük felebarátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő- és véresáldozatnál."
Márk 12:32-33

Mondd, mi értelme van ennek? Mi értelme ezredjére is felállni, és újrakezdeni, ha elbuktál? Mi értelme van még mindig hittel és bizalommal tekinteni a holnap elé, mi értelme van reménykedni abban, hogy lesz és van megoldás? Mi értelme van mosolyogni arra, aki tegnap még arcul ütött, és mi értelme van a megbocsátásnak? Mi értelme van adni, amikor mások csak elvenni akarnak? Mi értelme van a jónak, amikor annyi a gonosz körülöttünk?

Tudod, ez csak rajtad múlik. Rajtad múlik, hogy lesz-e értelme, vagy sem. Egy egyszerű döntés áll előtted, amin múlik a történet folytatása. Egy egyszerű döntést kell meghoznod ma és minden új nap reggelén, mégpedig azt, hogy szeretni fogsz! Isten azt kéri tőled, hogy kezdd az előtted álló hetet valahogy másként! Szeress, ezt tűzd ki egyetlen célul és küldetésül. Szeresd és merd megismerni Istent! Merj közelebb kerülni hozzá, és mond el neki minden bánatodat, fájdalmadat, terhedet.

És szeresd az Embert! Tedd meg Te a lépéseket a többiek felé akkor is, ha nem kapsz viszonzást. Mosolyogj még mielőtt csattanna a pofon és kapaszkodj Istenbe a végsőkig. Mindegy, hogy mások hogyan reagálnak, te szeress, ez a dolgod, és így nyer csak értelmet körülötted minden.