Kipróbált hit


 "
hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre"

Péter első levele 1. fejezet 7. vers


Az egyetlen dolog, ami miatt meglepő ez a mondat, hogy "Ami nem öl meg, az megerősít", a szerzője. Sokáig nem tudtam, hogy nem mástól származik, mint a híres filozófus Friedrich Nietzsche. Csakhogy Nietzsche szerint a részvét az, ami tönkreteszi az erős embert. Ugyanis az erős ember a magasztos céljai felé tartva az emberi szenvedés láttán elveszítheti kitartását, így képtelen elérni célját. Nos, így már nem is hangzik együttérző biztatásnak a mondat...

        Péter apostol egy nagyon nehéz helyzetben írta a levelét, ahonnan a mai idézetünk származik. Olyan hívő embereknek írt, akik sok nehézséget és üldöztetést élnek éppen át. Így festi le a helyzetüket a negyedik fejezetben: "a szenvedés tüze miatt ... ne csodálkozzatok", és hogy "boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket Krisztus nevéért". Ezért a szenvedésük miatt "megpróbált hitük" minden földi kincsnél értékesebb. Vagyis, ami nem öl meg, az megerősít? Persze Péter együttérzéssel és biztatóan mondja, amit mond, de nem arról beszél, amiről Nietzsche. Isten megtisztító tüze ugyanis nem megkérgesít, hanem együttérzésre indít. Arra indít, hogy növekedjünk a hitbe és a szeretetben, és hogy jobban szolgáljuk embertársainkat! Ezért a jutalma nem más, mint dicséret, dicsőség és tisztesség Istentől!

    A hit és a kétely ugyanúgy életünk része, mint a jó és a rossz. Többnyire a hitet a jóhoz, a kételyt pedig a rosszhoz kötjük. Nemcsak arról van szó, hogy könnyű hinni annak, akinek jól megy a sora, hanem arról, hogy vannak, akik egyenesen úgy gondolják, hogyha hiszel, akkor jól megy majd a sorod. Biztos, hogy ez így van? Valóban a jó és a hit elválaszthatatlanok? A növekedést sokszor a szenvedés segíti elő.

Készen állsz növekedni, akármit hoz is a mai nap?