Nincs Rajta kívül más

„Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr!”

Ezzel az imával ébredtek, és ezzel tértek nyugovóra. „Halljad Izrael, az Örökkévaló, a mi Istenünk, az Örökkévaló egy!” Nincs Rajta kívül más. Ő az egyetlen esély, az Élet, a Megmentő. Ha Ő nincs, Izráel sem létezik. Egyedül a Benne való hitnek van értelme, csak Őt illeti meg imádatuk. Neki kell állnia az első helyen az ember életében, így nyerhet minden értelmet igazán. Ezt tanulta minden zsidó gyermek már az anyaméhben, és amíg élt, nem felejtette el. „Halld meg, Izráel...”

Ma reggel halljuk meg mi is! Halljuk meg az örömhírt, hogy a mi Istenünk a valódi, az igaz, az egyetlenegy. Ő az, akibe kapaszkodhatunk, Ő az, aki nemcsak megteremtett, hanem meg is váltott minket a bűn rabságából. Ő függött a kereszten és Ő támadt fel harmadnapra. Az Ő üres sírja a mi legnagyobb biztosítékunk és reménységünk. 

Ma reggel halljuk meg, ahogy az egyetlen Isten a mi szívünkbe szeretne költözni, velünk akar élni formálva minket, hogy kihozza belőlünk azt a csodát, aminek Ő alkotott meg. Halljuk meg gyengéd, bíztató, erőt adó szavait, melyekkel felénk fordul és gyógyít minket. Halljuk meg igazán, hogy nincs Rajta kívül más, Ő az egyetlen, aki megmenthet. 

Hát újítsuk meg Vele a kapcsolatunkat! Halljuk meg, majd mondjuk is ki, Ő a mi egyetlen Istenünk!