Semmi sem túl drága

„Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt.”

Mindent hátrahagyott azért, hogy megtaláljon, és újra összetartozzunk. A tökéletes világot, megannyi lény hódolatát, engedelmességét, a végtelent, a határtalant, a szabadságot. Otthagyott egy makulátlan szeretet-közösséget, az övéit, akikkel időtlen idők óta egyek voltak, korlátok közé szorította magát, és vízben-vérben megszületve Emberként jött a világra. 

Közöttünk nőtt fel, velünk élt, ismerve a fájdalom teljes skáláját. Gyűlölték, üldözték és megölték, mint egy utolsó bűnözőt. De Ő vállalta mindezt az övéiért, értünk, akiket szeretetből alkotott a maga képmására. A világ Teremtője az életével fizetett érted és értem. Mi ez, ha nem minden? Neki semmi sem volt túl drága azért, hogy kaphassunk még egy esélyt mi, a lázadók, és élhessünk majd igazán, szabadon, bűn nélkül, örökké.

Ha találkozol ezzel a mindent elsöprő szeretettel, te is másként fogod látni az életet. Hát engedd ma reggel, hogy közel jöjjön hozzád! Engedd, hogy megérintsen az, amit Isten Fia tett érted! Állj meg, és érezd át az életed súlyát, lásd magad úgy, ahogy Isten tekint rád! 

Nézd ma ezt az igét úgy, hogy nem rólad szól, aki fel akarja magát küzdeni a Mindenhatóhoz, hanem Krisztusról, aki a mindent adta oda érted, hogy együtt lehessen veled örökké. Erről szól a mennyek országa.