Öröm, gyönyörűség

Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.
Zsoltárok 16:11

Az öröm, a gyönyörűség, vagy egy szóban összefoglalva: a boldogság – minden ember életcélja. Ez az, amit minden eszközzel, gyakran helytelen eszközökkel is el akarunk érni.

Nem véletlen, hogy ilyen vágy van bennünk a szüntelen öröm után, hiszen Isten az Édenben boldogságra teremtett minket. Nem természetes az az állapot, amiben most vagyunk. A Biblia alapján hihetünk abban is, hogy ennek a jelenlegi összetört, vagy más szóval „boldogtalan” állapotnak Isten véget fog vetni Krisztus visszatérésekor. A boldogságból jöttünk, és oda tartunk: hát persze, hogy közben is oda vágyunk!

De mi az igazi boldogság forrása? Sokan tárgyak, emberek érzelmeinek, hűségének birtoklásában, gazdagságban, hatalomban, befolyásban, hírnévben, elismertségben vagy testi és szellemi örömök élvezetében keresik a beteljesedést. Pedig ez mind csak ideiglenes boldogságszerű érzést tud adni. Az igazi, maradandó „gyönyörűség” forrása más. A szó, amit Bibliánk gyakran „boldog”-nak fordít, azt is jelenti, hogy „áldott”. Az igazi boldogság forrása Isten áldása. Erre a tapasztalatra azok számíthatnak, akik megtanulják Istentől „az élet útját”, vagyis, akiknek belső értékeikké váltak Isten útmutatásai, és akik vele szoros kapcsolatban élik mindennapjaikat.

Az igazi „gyönyörűség” és „öröm” az, amikor akármilyen helyzetben vagyunk is, tudjuk, hogy semmi nem választ el minket Isten szeretetétől, jóindulatától; azon, ahogy gondolkodunk, amit mondunk, amit teszünk, Isten jóváhagyása nyugszik, mert amennyire rajtunk áll, összhangban élünk útmutatásaival. Ez az igazi megelégedettség, az igazi boldogság forrása.