Ma él a kegyelem


„Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”
Pál levele a rómaiakhoz 6:23 

Nem kellett volna ezt tennie. A feltételek világosak voltak. Ő tisztán és érthetően elmondta a játékszabályokat, lefektette a határokat, és kijelentette, minek mi lesz a következménye. Hatalmas tér állt rendelkezésünkre, az egész világ, és csak egy talpalattnyi hely volt, amire Isten azt mondta, azzal ne foglalkozz. Ám nekünk ez nem volt elég, és inkább kellett a "nemszabad". Ismertük a következményeket, de inkább hallgattunk arra, aki csak legyintett, és azt mondta "nem igaz". És döntöttünk. Eldöntöttük, hogy számunkra Isten hazug és önző, és meg akar fosztani minket valami jótól, ami pedig járna nekünk. Eldöntöttük, hogy Ő nem szeret, és felesleges korlátokat állít elénk, hogy kényére-kedvére játszik velünk. Eldöntöttük, hogy leszakítjuk és megesszük, amire Ő azt mondta: Ne, mert meghalsz. Eldöntöttük, hogy okosabbak vagyunk a Mindenhatónál, és jobban értünk a kormányzáshoz. 

Ő is döntött jóval előttünk. Eldöntötte, hogy az ítélet előtt jön a kegyelem. Eldöntötte, hogy lázadásunk következményét magára veszi, és meghal helyettünk, hogy mi élhessünk újra, élhessünk örökké. Eldöntötte, hogy Te és én fontosak vagyunk neki, az életénél is fontosabbak. Eldöntötte, hogy nélkülünk sivárabb lenne a végnélküliség, és inkább vállalja annak a kockázatát, hogy mindent elveszít, mintsem veszni hagyjon minket. 

Mi döntöttünk és léptünk egyre távolabb és távolabb Tőle. Ő is döntött, és közledett hozzánk, minden szavával és tettével egyre hangsúlyosabban bemutatva, milyen is Isten valójában. Mint egy utolsó törvényenkívüli ember, feláldozta az életét érted és értem, hogy nekünk ne kelljen átélnünk a borzalmat, a teljes megsemmisülést, azt, amikor már tényleg nincsen tovább. 

Isten döntött. A törvény törvény maradt, de él a kegyelem, mert Ő magára vette bűnünk büntetését.  Ma ezt a kegyelmet nyújtja felénk. Ma újból kiált hozzánk, hogy végre nézzünk fel a mindennapok forgatagából, az újévi fogadalmakkal tűzdelt rohanó életből, és fogadjuk el az Ő ajándékát. 

2016. első vasárnapján fogadd el, amit Ő akar neked adni! Lásd meg Isten igazi arcát, és engedd, hogy megkegyelmezzen neked! Annyi mindennel foglalkozunk nap mint nap, annyi fontos dolog van az életünkben, de ma találd meg a legfontosabbat! Ma ragadd meg Isten feléd nyújtott kezét, és mondj igent az Ő ajándékára!