A szeretet Istentől ered„Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.”
(János apostol első levele 4. fejezet 10. vers)

Szeretet? Sokan e szó hallatán egy rózsaszín cukros sziruppal leöntött édes süteményre asszociálnak. Egy érzelemre, mely ösztönszerűen és véletlenszerűen tör elő belőlünk.

Ezzel szemben a Szentírást olvasva rá kell döbbennünk, hogy a szeretet teljesen idegen bűnös emberi természetünktől. S amit mi sokszor szeretetnek nevezünk az nem más, mint énünk álruhába bújtatott babusgatása.  

Ahogy Jézus fogalmazott: „Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik” (Luk.6:32)

Tehát mi is az a szeretet? Többen úgy definiálják (Dr. Gary Chapman – öt szeretetnyelv), hogy a szeretet olyan, mint valami idegen nyelv, melynek tökéletes elsajátításához a folyamatos gyakorlás által juthatunk el.

Megváltónk pedig a legjobb szeretetnyelv tanár, és az Ő élete, mely a Bibliában tárul elénk, a legjobb szeretetnyelv tankönyv.

Így hívlak ma tanulni Róla és Tőle, aki erőtlen és bűnös állapotunkban lehajolt értünk, meghalt helyettünk (Róm.5:6-8) és ma is azért munkálkodik, hogy boldog, Őhozzá hasonló életünk legyen.

Tehát milyen a szeretet?

A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy!” (1Kor.13:4-8)

Jó gyakorlást!