Így csinálj karriert!

Sokat álmodozott. Ráadásul furcsákat. Álmaival mindenkit megbotránkoztatott. Még a szüleit is. Álmai mindig valami eszméletlenül nagy dologról szóltak. Hogy a kévék meghajolnak az ő kévéi előtt, aztán a csillagok, sőt még a Nap meg a hold is meghajol előtte. Mi akar ez lenni? Ilyen gazdag lesz? Köztiszteletben álló? Tekintélyes? Hamar rádöbbent a keserű valóságra. Testvérei ki nem állhatták, mert nagyképűnek tartották és irigykedtek rá álmai, meg a megkülönböztetett figyelem miatt, amivel szülei felé fordultak. Csak az alkalomra vártak. Az el is érkezett egy egyiptomi karaván megjelenésével. Eladták rabszolgának. VÉGRE! Megszabadultunk. Nincs többé álom, nincs ellenőrzés, nincs nagyképűsködés, nincs cifra ruha.
A karaván elindult vele Egyiptom felé. Nagy, ijedt barna szemében könnyek gyűltek. Sosem látom többé apámat? Mi lesz velem? Mi lesz az álmokkal?
Rabszolgapiacra vitték. Sosem látott ezelőtt ilyet. Egész testében borzongott, amikor rájött, hogy őt itt most bizony el fogják adni. Egy jómódú főember vásárolta meg. A házába került. Megpróbált minden figyelmével munkája felé fordulni, közben szakadatlanul kérte Istent, nyilatkozzon meg, mutassa meg, mi a következő lépés. Mi lesz itt vele? Tele volt kérdéssel, kétellyel. Isten megmutatta hatalmát azzal, hogy pályája felfelé ívelt. Egyre többet és többet bíztak rá, mert becsületes, hűséges fiatalember volt. Csinos, kedves, barátságos, jóképű, okos beszédű és figyelmes.
A ház asszonya is felfigyelt rá, különösen fenti tulajdonságai miatt. Megkülönböztetett figyelemmel kezdett sündörögni körülötte. „Ez lenne talán a felfelé ívelő pálya első lépése?” – gondolta a fiatalember. Azonban nagyon hamar megjött a válasz
„Vagy hirtelen meggazdagszom, elérem vágyaimat, álmaimat, Isten áldása nélkül, bujkálva, pironkodva, szégyenkezve, vagy…?” Egyetlen percig sem gondolkodott tovább, mert a helyes válasz valahogy így volt elraktározva gondolataiban: „Mit tenne Isten?” És döntött. És azt tette. És bevonult a börtönbe.
Tudtad, hogy ez után az eset után pár évvel, egyik pillanatról a másikra, teljesen váratlanul ő lett az akkor ismert világ leggazdagabb embere? Aki hatalomban közvetlenül a fáraó alatt állt?
Ma is igaz, amit bölcs Salamon így fogalmazott meg:
„A hűséges ember bővölködik áldásokban, de aki hirtelen akar meggazdagodni, az nem marad büntetlen.” 

Példabeszédek 28:20.


Válaszd a tiszta, a becsületes utat még akkor is, ha nem látod azonnal Isten áldását. Hidd el, hosszú távon csak ez éri meg. Bővölködni fogsz Istentől jövő áldásokban.