A ti erősségetek!És ő mondá nékik: Menjetek, egyetek kövért és igyatok édest és küldjetek belőle részt annak, akinek semmi nem készíttetett, mert szent e nap a mi Urunknak, és ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségtek.

 Nehémiás 8,10Nagyszerű tudni azt, hogy az embernek van lehetősége új ismeretekre szert tenni. Ez ma már nem úgy megy, mint régen, az információ áralmás felgyorsult és árad. Annyi információt kapunk, hogy válogatnunk kell, hogy mit hallok meg és mit nem, mert rengeteg hír van. Már ebben is döntenünk kell. A nyugati társadalom alapja a döntési lehetőségeink maximalizálása. Annál nagyobb a szabadság, minél több döntési lehetőség közül választhatok.

Az idézett vers előtt azt olvashatjuk, hogy a nép, Izrael népe kesereg és keservesen sír, miközben hallják, ahogy az Isten törvényét olvassák fel és magyarázzák. Egész biztos, hogy megértették azt, amit hallottak. Nem zavarta őket össze semmi, egész nyilvánvaló volt minden egyes szó.

Mikor szoktunk mi keservesen sírni vagy bánkódni arra most nem gondolva, hogy milyen fájdalommal jár az, ha elveszítünk valakit? Ha felismerjük, hogy valamit helytelenül tettünk, és meglátjuk saját hibánkat. Ezután a megbánás jöhet. Emlékszem, régen, ha valami rossz fát tettem a tűzre és jöttek a szüleim máris sírásra állt a szám és nem feltétlenül taktikai megfontolásból, hanem egyszerűen azért, mert felismertem, hogy nem jól tettem, amit tettem.

Ma rengeteg egyház van, és természetesen a nyugati társadalmi szempontjából ez jó is, de nem az Isten szempontjából. A különböző vallási irányzatok alternatívát kínálnak az embereknek, lelki igényeik kielégítése céljából. Az Isten törvényét kell az emberek elé tárni! Ha azt megismerjük, mi is úgy fogunk érezni, mint az izraeliták, hogy keservesen sírunk, mert felismerjük azt, hogy cselekedeteink egy része, amit eddig tettünk az rossz volt. Az hogy melyik egyház mellett döntünk, ez az attitűdünkön múlik, és hogy az az egyház milyen benyomást kelt bennünk, de amikor választunk, sokkal komolyabb dolgokat kell figyelembe vegyünk! Az Isten törvényének tanítása! Amelyik egyház, az Isten törvényét tanítja! És bizony, szembekerülünk olyan dolgokkal, amik bűnbánatra ébresztenek.

Mindenkinek kívánom, hogy szabaduljon meg a bűn fogságától az Isten törvénye által (2Mózes 20, 2-17), mert az Úrnak az öröme, a ti erősségetek!