Mennyeknek országa


„Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres; Aki találván egy drágagyöngyre, elméne, és mindenét eladván amije volt, megvevé azt.”

Máté 13,45-46


A példázatot olvasva sokszor gondoljuk azt, milyen értékes is az Isten országa és mily nagy becsben kell tartanunk. Szemünk előtt lebeg a Biblia leírása az arany utcákról, a drágakövek ragyogását felülmúló Szent városról, aminek közepében ott áll az élet fája. Mert bizony az elveszett Éden kertje ebbe a városba költözött nem sokkal a bűnbeesés után. És ott van az is, Aki számunkra a legdrágább! Ott van Jézus Krisztus, a mi drága Megváltó Istenünk. Minden hívő szívében ott él a remény, hogy ez a csodálatos „kincs”, ez ország állampolgársága, egyszer az övé lesz.

De felfigyeltünk arra, hogy a példázat szerint a Mennyország nem az igazgyöngyhöz, hanem a kereskedőhöz hasonló, aki a kincset keresi? Akkor hát mit jelképez az igazgyöngy? A megoldást szintén megtaláljuk a Jelenések könyve csodálatos, új földről szóló leírásában. Az angyal, amikor a Mennyei Jeruzsálemet mutatja meg Jánosnak, ami alászállt a Földre, akkor a Bárány feleségét mutatja meg (Jelenések 21,9). Ez a jelkép pedig Isten mindenkori népére vonatkozik. A városnak 12 kapuja van és minden kapu egy-egy igazgyöngyből van kifaragva (Jelenések 21,21). Ezek azok a gyöngyök, amikért a kereskedő mindent kész volt odaadni. De mit jelent ez? Meg kell vizsgálnunk egy kicsit közelebbről ezeket a gyöngykapukat. A kapukon nevek vannak felírva (Jelenések 21,12), mégpedig Izráel törzsének nevei. Nem másokat jelképeznek ezek, mint azokat, akik beléphetnek az Isten országába az emberek közül. A megváltottakat, akikért Jézus Krisztus testét, vérét, életét adta.

Belegondoltál már abba, milyen értékes vagy Isten szemében? Tudod-e, hogy valódi értéked megmutatja a golgotai áldozat? Érted-e, hogy mindaz, amit ez a csodálatos mennyei-újföldi város kínálhat, Jézusnak nem számított annyira, mint az, hogy te is ott légy vele? A tizenkét kapu valamelyikén a te neved is ott lesz felírva, ha elfogadod azt, mit a „Kereskedő” kínál érted.