Oltalom - menedék„Aki az Urat féli, biztos oltalma van, és fiainak is menedékül lesz az.” 
Példabeszédek 14:26.

Gyermekkoromban egyik kedvenc énekem volt, amit itt most leírok. Ha nem ismered, akkor is megengedheted, hogy sorain keresztül megérintse szívedet az Úr.
Mentsváram énnekem az Úr,
A zord viharban sziklavár!
Bár csapdos a hullám vadul,
Ott szívem menhelyet talál.

Refrén: Úgy, úgy bízom az Úrban, mentsváram Ő!
          Mentsváram Ő, mentsváram Ő!
          Ó, Jézusom, tebenned megnyugszom én,
          Te zord viharban sziklavár!

A nap hevétől oltalom,
A zord viharban sziklavár!
Éji homályban fénytorony,
Ködoszlató meleg sugár. Refrén

Szavától tenger csendesül,
A zord viharban sziklavár!
Lelkem e szirtre menekül.
S nem érhet engem semmi kár! Refrén:

Enyém vagy, én Üdvözítőm,
Te zord viharban sziklavár!
Tetőled jő hitem, erőm,
S reám a Mennynek üdve vár! Refrén