Isten egyetemes igazsága

"Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek."

Pál levele a rómaiakhoz 3:22

Isten igazsága az, hogy Ő igazságosan ítél. 

Istennek joga és egyben kötelessége ítélkezni a világra embernek született nép felett. A bűn fertőző és halálba torkolló természetét nem lehet egy örökkévalóságon át tűrni, hanem véget kell neki vetni. Mint minden eljárás, ami csak egy kicsit is bonyolult, nem lehet egy pillanat alatt elintézni. A bűn történetének és igazságos elvarrásának ideje 7 ezer év - a bűn Földre való betörésétől kezdve a Sátán élete végéig nagyjából ennyi idő telik el. 

Isten igazsága az, hogy nem tesz semmit olyan módon, ahogyan az csak Előtte nyilvánvaló és érthető. 

Isten a bűn első csírájának a megjelenésekor teljesen világos volt, milyen következményekkel fog járni a bűn hatása. A 6+1 ezer éves bűntörténetet azért engedte meg Isten, mert az emberiség számára nem ilyen világos a bűn természete.

Isten igazsága az, hogy Ő is megítéltetik, de igaznak bizonyul. 

A tökéletes mennyei környezetben megjelent bűn kitalálója azt állította Istenről - ha nem ezekkel a szavakkal, de a viselkedésével mindenképpen -, hogy Isten nem igazságos, Maga alázatot és engedelmességet vár, Ő Maga pedig nem vállal semmit a szolgáiért. Isten igazságossága az, hogy Ő Maga sokkal többet vett Magára, mint amennyit valaha a szolgáitól elvárt volna, amikor Jézus meghalt a kereszten. Bemutatta, hogy kész a végsőkig elmenni a gyermekeiért, ha szükséges. Isten felől elhárul a vád, mert az ellenkezője bebizonyosodik: Isten nemhogy nem zsarnok, hanem a legszeretőbb Édesapa, Aki a lehetetlent is megteszi a Neki legfontosabbakért.

Isten igaz: minden tekintetben. Tartsunk Vele, mert Vele éri meg!