Krisztus halála a bűnösökért

"Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk."

Pál levele a rómaiakhoz 5:8 

Mikor halt meg értünk Jézus?

- Amikor a világ teremtése előtt kiválasztatott. 
Még nem volt bűn az emberiség szívében, mert még ember sem létezett, már akkor kész volt a tűzriadó terv a tökéletes menekülési útvonallal. Egyetlen útvonalon lehet a pusztulásra ítélt bűnnel fertőzött bolygót elhagyni: Jézusnak meg kell halnia a kárhozat halálával. Ha valaki ezt az áldozatot elfogadja, megmenekül, ha elveti, a bűn meg fogja ölni.

- Amikor Ádám és Éva vétkezett. 
Abban a pillanatban a minden eshetőségre való felkészülés előmunkája lett az egyetlen útvonal, ami körvonalazódott: Isten Fiának most már biztosan meg kell halnia, nem lehet tovább reménykedni az ember hűségében, mert a bűn becsapta őket. Az egykérdéses tesztben a rossz oldalra tették a jelet. Eredmény: bukás, de az osztályismétlés lehetőségével, bár sokkal nehezebb körülmények között. Jézus halála bemutatja majd Ádám minden leszármazottjának, hogy Isten nemcsak óvta az embert a bűntől, hanem MINDENT megtett az emberiség kiszabadításáért is.

- Amikor Jézus a Gecsemáné kertben utoljára kimondta, hogy legyen az Atya akarata szerint.
Jézus emberi természetében háromszor kérte az Atyát, hogy ne kelljen végigvinnie az emberiség megváltásának e szörnyű útját. Kérése azt takarta, hogy ha van valamilyen más út, amin keresztül az emberiséget meg lehet szabadítani, akkor legyen inkább az a másik, de ha nincs más út, akkor legyen úgy, ahogyan az Atya látja jónak. Nem volt más út... Jézus akkor halt meg, amikor meghozta a döntést, hogy végig kitart és az utolsó cseppet is kiissza a méregpohárból.

- Amikor Jézus az utolsó felkiáltással meghalt a kereszten.
Az a pillanat volt az üdvösségtörténet legsötétebb pillanata. A Szentháromság Egyik Tagja a kárhozat halálának foglya lett. A Sátán kinyilvánította igazi jellemét: Isten Fiát megölte. A legsötétebb óra a feltámadás napjáról visszanézve viszont a leghatalmasabb győzelem órájának minősül majd.

Mikor halt meg Jézus? A világ teremtése előtt, a bűnesetkor, a Gecsemáné kertben, a Golgotán és akkor, amikor én magam szembesülök Vele, hogy mindez azért történt, hogy nekem életem lehessen. Mindenkiért Jézus akkor halt meg, amikor bűnösök voltunk, mert Jézusnak a döntést a világ teremtése előtt akkor kellett meghoznia, amikor azt mérlegelte a Szentháromság, hogy mit lehet tennie egy esetlegesen elbukott emberiséggel. Akkor - bár nem minden küzdelem nélkül, de az volt a válasza az Atyának, hogy az elbukott emberiség minden tagját visszavásárolják, Jézus életét adva váltságdíjul érte. A bűnös emberiség minden szennyes és bűntől fertőzött tagját Jézus tiszta életéért cserébe. Nagyon rossz üzlet, de nekünk a megmenekülésünket jelenti ez a csere. Amikor még bűnösök voltunk...