Okoskodók és bölcselkedők


Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz! A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek.” (Jak 3,13. 17-18.)

Néha majdnem annyian vagyunk, mint ahány ember él a világon, mármint okoskodók. Talán nehéz ezt elfogadni, de csak gondoljunk bele! Hányféle választ kapunk egyetlen olyan kérdésre, ami arról szól, hogy Te mit tennél a helyemben? Mást mondanak a szülők a barátok, az ismerősök, a könyveink és sokszor megint mást a szívünk és a józan eszünk. Nem is beszélve a nagy ÉLET-kérdésekről, mint a Van-e Isten? vagy a Higgyünk-e a természetfelettiben? és a Mi végre vagyok a világon? Mi az életem célja? kérdések. Amikor a válaszokat keressük, a bőség zavarával küzdünk. De melyiknek higgyünk? Hihetünk-e egyáltalán valamelyiknek?

Jakab igazi segítséget ad nekünk ebben a kérdésben azzal, hogy felállít néhány szűrőt:

Először is fontos az összhang. Akire hallgatunk, annak magatartása, tettei összhangban vannak-e azzal, amit tanít. Ha nincs így, lépjünk tovább!

Másodszor ott a tisztaság kérdése, természetesen az erkölcsi tisztaságé. Ha találunk bármit, ami helytelen, erkölcstelen, tisztátalan, akkor azt el kell kerülnünk, mielőtt a szükségszerűség elvével megmagyaráznák, vagy belénk beszélnénk.

Harmadszor a békesség. Aki erőszakos, agresszív, követelődző, hódító, törtető, az nem lehet jó tanácsadó. Mert a helyes útra csak az képes terelni, világosságot csak az képes gyújtani, kinek szívében szelíd béke van.

Negyedik szűrőnk a méltányosság, vagy másként az irgalom. Mert nem hallgathatok arra, ki embertársai iránt nem viseltetik szeretettel. Milyen a hozzáállásom a másikkal szemben? Figyelembe veszem-e emberségét, gyengeségeit, hogy tökéletlen, mint én magam is vagyok? És ilyen vagyok-e mindenkivel, nemcsak azokkal, kik barátaim.

Végül az ötödik. Jó tanácsadó és bölcs tanáccsal szolgálhat az, ki életében jó gyümölcsöt terem. Idővel minden egyértelművé válik, az időben meglátom útjának gyümölcseit és ha azok jók, érdemes követni tanácsait.

Egy ilyet én biztosan ismerek, akit Jakab is ismert. És te, te ismered?