Mi van a batyudban?


"Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.”
Galata 6,2

„Viseljétek el egymás gyarlóság batyuját!”

Egy négyszögletű kendő amibe elemózsiát csomagolnak úgy, hogy a négy sarkát összekötik, ez a batyu. Régen a vándorok még egy botra is ráakasztották, majd hanyagul a vállukra vetették, úgy vitték. Mindenki a magáét. Hosszú utakon néha egymásmellé keveredtek az emberek és mivel jobb volt társaságban tölteni az időt, beszélgetésbe elegyedtek egymással. Aztán, amikor megéheztek, megálltak. Ilyenkor került elő a batyu. Kíváncsi pillantásokkal figyelték, mi van a másik batyujában. Aztán megkínálták egymást a „hazaiból”. Ezt a kínálást illett elfogadni, illett megenni, vagyis le kellett nyelni. Aztán később, a falatozás végeztével folytatták útjukat céljuk felé.

Pál batyujában[1] azonban nem finom, vagy kevésbé jó ízű ennivaló lapul, hanem gyarlóság, vagy gyarlóságok sora. Miként a vándorok a batyuikat, úgy az emberek a gyarlóságaikat cipelik mindenhová magukkal. Habár mindenki a sajátját viszi – hibáinkkal nekünk kell megküzdenünk – a társak óhatatlanul is szembesülnek azzal, mit cipel a másik. Ez sokszor nem kellemes. Többször előfordul, hogy meg is „kínálnak” vele és, ha meg akarjuk őrizni a barátságot, el kell fogadnunk és le kell nyelnünk.

De miért tegyük ezt? Mert Krisztus is ezt tette velünk. Látta mi van a batyunkban. Azt is felmérte, mennyire veszélyes mindez Őrá nézve. Mégis hozzánk szegődött útitársnak, elviselve értünk mindent, még a mi batyunkat is ő cipelte. Egészen a keresztig…


[1] Az eredeti kifejezést: „egymás terhe” lehet „egymás gyarlóság batyuja”-ként is fordítani. ld. Vida féle fordítás.