Szent élet, Jézus várása


"Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére."
Thessalonikabeliekhez írt 1. levél 5:23

Egy levélnek Pál apostol idejében is voltak formai szabályai, melynek most a záró sorait, az üdvözléseket és jókívánságokat olvashattuk. Az apostol ihletett gondolatai viszont sokkal több, mint formalitás, vagy egyszerű jókívánság. Ez egy őszinte imádság, könyörgés a hívő testvéreiért, akiknek bővölködő, teljes, szent életet kíván.

Hogyan jön létre egy ilyen szent élet? Nem magunktól, nem a mi erőfeszítéseink által. Nem is az idő múlása, vagy az életkor határozza meg ezt a kérdést, hanem a "békesség Istene".

Pál így folytatja: (26.v) "Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt." A megszentelőségünk és felkészülésünk Isten munkája. Ezt az egyszerű tényt könnyen el lehet felejteni, legalábbis a gyakorlat ezt mutatja. 

A Biblia úgy mutatja be Istent, mint a ki folyamatosan cselekszik a mi érdekünkben. Ő a Teremtőnk, életünk fenntartója, ő gondoskodik rólunk napról napra. Isten nélkül nem lennénk, és semmi sem lennénk képesek. Ő az, aki dolgozott bennünk Szentlelke által, ő szólít meg, ő keres meg, és formálja életünket, jellemünket.

Ma én is azért imádkozom, hogy engedjük meg Istennek, hogy amit elkezdett bennünk, azt véghez is tudja vinni. Rajtunk ne múljon!