Az Úr uralkodik


"De Gedeon így válaszolt nekik: Én nem uralkodom rajtatok, és nem fog uralkodni rajtatok a fiam sem. Az ÚR uralkodjék rajtatok!"
Bírák könyve 8.fejezet 23. vers

Nemrég egy rádióműsort hallgattam, melyben a riporter a „Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?” kérdéssel faggatott óvodás kisgyermekeket. A kisfiúk azt mondták: - Én főnők leszek. A kislányok válasza: - Királykisasszony, vagy hercegnő szeretnék lenni. És voltak, akik nyugdíjasok akartak lenni, mert akkor mindig otthon lehetnének, és azt csinálhatnának, amit szeretnének.

A gyermekek válaszai hűen tükrözik, milyen önző gondolkodásunk van. Mert bizony mindenki főnök, mindenki úr akar lenni.

- Nekem senki ne mondja meg, mit tegyek, vagy mit szóljak. Ez az én életem és senkinek nincs joga irányítani engem.  - Mondják olyanok, akik ugyanakkor minden gátlás nélkül leszólnak másokat, és ’csak jót akartam’ szándékkal tesznek tönkre mindent maguk körül.

De hát ki ne szeretne csak egy kicsit is megfürdőzni a mások általi csodálatban? Kit ne töltene el jó érzés, mikor mások hálálkodnak? S melyikünk utasítaná vissza, ha királlyá akarnának tenni minket?

Gedeon mégis nemet tudott mondani erre a csábító ajánlatra. Pedig akkor az ő fiacskája azonnal királyfi lehetett volna, szolgái mind udvaroncokká és udvarhölgyekké válhattak volna.

S ha ő maga el is utasította ezt a vissza nem térő lehetőséget, miért vette el a dicső jövőt gyermekeitől, unokáitól, rokonaitól, szolgáitól? Érthetetlen. Vagy mégsem?

Gedeon tisztában volt azzal, hogy Isten látogatása és bátorítása nélkül még mindig a pajtában csépelné a gabonát. A midiánitákkal folytatott harc tapasztalatai megtanították arra, hogy ő csak eszköz Isten kezében.

Az Isten Úr egyedül. S a neki való szolgálat a valódi szabadság és élet.

„Szeressed az Urat, a te Istenedet, és hallgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá; mert ő a te életed és a te életednek hosszúsága.” (5Móz.30:20)