A hit győzelmeMert  mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot,és az a győzedelem, amely legyőzte a világot a mi hitünk.
                                       János első levele 5,4Győzelem=diadal
siker
elsőség
Hit=hűség
Lelki ajándék
Isten fegyverzetének része: pajzs
Lélek gyümölcse
Az ember belső magatartása Isten felé

Életünkre jellemző-kisgyermektől,idős emberig-,hogy győzelmek és vereségek kísérik végig.
Ilyen a létért,boldogulásért folytatott mindennapos küzdelmünk.
Hol ebből,hol abból kapunk többet. Így éli minden ember az életét.
Vagy mégsem kell így lennie?
Van megoldás, más perspektíva?
IGEN!
A kérdés: MIT AKAROK? A világban akarok győzni,vagy a világ felett akarok győzni?
Beletemetkezem a mindennapok  küzdelmébe vagy felemelem a fejem?
Fel akarom és fel tudom –e egyáltalán emelni?

János apostol írja az alapigében.”Mert mindaz  ami Istentől született legyőzi a világot.”
Itt a született szót emelném ki. Mit is jelent születni-újjászületni egy ember életében?
ÉLEK TÖBBÉ NEM ÉN HANEM ÉL BENNEM A KRISZTUS.
„Ki az, aki legyőzi a világot ,ha nem az aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia”

Érted mi a mondanivalója?
HA CSAK ENNEK A VILÁGNAK CSAK ERRE  A VILÁGRA VONATKOZÓ KÜZDELMEIRE KONCENTRÁLSZ, AKKOR RABUL EJT, MAGÁBA ZÁR!
Rabul ejti gondolataidat, lényedet. Győzni fog feletted Sátán annak ellenére,hogy számunkra a biztos győzelem van ígérve. Viszont ennek az ígéretnek van egy feltétele. Ez pedig nem más mint a HIT.
Hogyan akarod élni az életedet?
Mit jelent számodra az élet?
Egy nagy utazást? Honnan indulsz hová tartasz? Céltudatosan élsz vagy csak „majd lesz valahogy”?
Ne kergess ábrándokat. Ne magyarázkodj,hogy te másmilyen leszel neked minden sikerül. Egyedül neked sem megy!
Hogyan sikerül életedet egy nyugodt mederbe terelni? Gondolkozz! Egy egyszerű és mégis sokatmondó szó segít ebben. HIT.

Igen fontos az életünkben a céltudatosság. Hová milyen cél felé tartunk.. Ne sodródjunk az árral! Ebben az Isten-tudatosságban van a győzelem,hogy biztos vagyok benne,hogy jó irányba halad az életem.
Amikor elfog a kétség,bizonytalanná válsz. Ne csüggedj. Borulj térdeidre és kérd szerető Istenünk segítségét,útmutatását. Ez a megoldás. Jézus Krisztusba vetett hit által megszabadulsz kétségeidtől,félelmeidtől. Győzni fogsz.
Ő mellette biztonságban vagyunk Ott van a biztos cél utunk végállomása : AZ ÖRÖK ÉLET.
Így lesz életünk felszabadult. Így tudunk kitörni a földi élet győzelmeinek és vereségeinek mókuskerekéből.

Kedves barátom,igen ,győzhetünk de csak akkor ha már Krisztus bennünk van ha már nem mi élünk,hanem él bennünk Krisztus! Így tudunk győzni a múlt és jelen kísértései felett.

Maleczné Barányi Anita, Kecskemét

Megjegyzések