Jézus visszajön értünk


"Hallottátok, hogy én azt mondtam nektek: Elmegyek, és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam."
János evangéliuma 14:28

Jézus tanítványai bíztak benne, hogy még meglátják szeretett Mesterüket visszatérni. Jézus előre elmondta nekik, hogy hazatér egy időre, de ismét eljön, és magához veszi az övéit. Valószínűleg látta a tanítványok szomorú, riadta arcát, mert ugyanebben a fejezetben beszél nekik a Vigasztalóról, vagy Pártfogóról, aki majd pótolja jelenlétét. Az ő életükben nem jött vissza.

Biztosan voltál már olyan helyzetben, hogy valaki megkért: "maradj itt, amíg vissza nem jövök; sietek vissza, de el ne mozdulj…".
Egy idő után nagyon kellemetlen tud lenni az ilyen várakozás. Ha viszont már úgy gondoljuk, hogy régen itt kellene lennie; elkezdjük percenként nézegetni az óránkat… Elfogy a türelmünk, próbáljuk kitalálni mi történhetett; majd az aggodalom átalakul nehezteléssé, haraggá. Amikor végre visszaér, talán nem is az örömünknek adunk hangot, hanem a frusztráltságunknak, keserűségünknek.

Jézus eljövetelének ígéretei is sok embernek okoztak már csalódást. Ő, természetesen állja a szavát, csak mi nem tudjuk kivárni, hogy történjen valami. Talán már bizalmunk is meginog, mikor úgy tűnik, még mindig nincs sehol. Az általa elmondott jelek minden korszakban bizodalmas várakozásra késztették az embereket. És ez jó is így.

Jézus nemcsak a Pártfogót, tehát a Szentlelket adta nekünk ajándékba, hanem megígérte, hogy hamarosan, ő maga, személyesen visszatér értünk. Nincs okunk kételkedni szavában. Bízzunk benne, mert ez az egyedüli reménységünk. Addig is a Szentlélek közreműködése által ugyanúgy velünk van az Úr!