Isten érthető üzenete

"Abban az időben megszólalt Jézus és ezt mondta:"Magasztallak Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek." Máté 11:25 (új prot.ford.)


A pár éves játszóház és cserkészvezetői tapasztalatomra alapozva el tudom mondani, hogy Jézusnak ez a kijelentése nagyon is helytálló a "kisdedek" (Károli fordítású Biblia) értelmét illetően. Néha humorosan, de olyan éles meglátással szólnak hozzá az élet nagy kérdéseihez, hogy minket felnőtteket is gondolkozásra késztet. Tegnap az egyik kisfiú azt kérdezte tőlem, hogy "Isten úgy teremtett minket, hogy mind apukává és anyukává nőjünk?" Íme, az élet fontos célja egy 5 éves gyereknek: a család.

Vajon melyik volt az az idő, amikor Jézus mondta ezeket a szavakat? Máténál a 11.fejezetben Jézus és János párbeszéde olvasható, hogy most kinek mi a feladata, aztán a meg nem tért városok ellen beszél Jézus, és végül hálát ad Atyjának hívva minket az boldogító iga felvevésére. Ezzel párhuzamos a Lukács evangéliuma 10. fejezete, ahol Jézus kiküldi a 70 tanítványt, meghallgatja beszámolójukat, majd az irgalmas samaritánus története következik és végül Mária és Márta történetével zárja le.

Ha figyelmesen végig olvassuk mindkét fejezetet rájövünk arra, hogy Jézus mit is akar itt mondani. Az Övéihez jött, de nem fogadták be. A zsidók nem ismerték fel Jézusban a világ Megváltóját, tanításait elvetették, még azt is rámondták, hogy Belzebub szövetségese, végül pedig keresztre feszítették.

Amikor a pogányok nyitottabbak az Igére, sokan tiltakoznak ellene (lásd Apostolok Cselekedete) és nehezen értik meg az apostolok, hogy a pogányokat is megtérésre lehet hívni. Jézus mindkét evangéliumi részben elmondja, hogyha Szidónban vagy Tíruszban történtek volna azok a csodák, amelyeket ő tett, ott régen megtértek volna, de azt ítélet napján Sodoma földjének sorsa elviselhetőbb lesz Kapernaum sorsánál (ahol az első tanítványokat hívta el Jézus). Miért?

Amikor az embernek különböző elképzelései vannak a jövőről, ritkán számol Isten útjainak ismeretlenségével. Isten csak annyit nyilatkoztat ki, amire szükségünk van az életben maradáshoz. Az ÓSZ elmondta Jézusról a szükséges információt, de az lényegesen más volt, mint amit ők elképzeltek. Jézus nem azért jött le a földre, hogy egy politikai erőtől megszabadítsa a népet, a salamoni idők gazdagságát, és Dávid győzelmeit megteremtse. Szolgálni jött Jézus, nem hatalmat gyakorolni felettük. Ezért hálát ad azért, hogy azok akik "értelmesek" nem értették meg, de annál inkább értették a társadalom peremére szorultak. A gyermekek, az asszonyok, a betegek és a paráznák felismerték a Messiást, de Izrael nagy tanítói nem. A pogányok hamarabb hittek neki, mint az övéi.

Így van ez ma is. Alapvetően nem rossz a bölcsesség, a tudás, a diploma stb. Csak semmit sem ér az a tudás, ami a gyakorlatban nem segít. Ismerek olyan embert, akinek semmi extra képzettsége nincs, de ahogy a hitéről beszél mindig feltölt, és sokat segít a szolgálatomban. Ismerek olyan embert is, akinek sok diplomája van, de tudásával nem segíti a másikat. Aztán ismerek olyan embert, aki komolyan felelősséget érez azért, hogy tudását, hitét, idejét, írásait mások szolgálatába állítsa. Végül nemrég azt mondta nekem egyszer valaki, aki a gyülekezeti zenekarba jár hozzánk zenélni és tanítani, hogy "olyan jó hozzátok jönni. Olyan itt, mint a nyugalom szigetén". Ekkor értettem meg azt, amiért Jézus itt hálát ad: "felfedted a gyermekeknek".

Mielőtt ma reggel útnak indulnál, gondold végig az Istennel szerzett élményeidet. Milyen az, amikor megértet veled valamit az Isten? És válaszolj arra a kérdésre is, hogy te felismerted-e Benne a világ Megváltóját? Aztán olvasd hozzá Máté 11: 28-at, és légy teljesen nyitott az Isten közeledésére!