Térj meg, különben elveszíted az örök életet!

Elképzeltem, hogy kiállok a város főterére, és sorban megszólítom az arra haladó embereket.
-          Tudod, hogy Jézus visszajövetele nagyon közel van? – kérdezném egy tini lánytól
-          Egy jól-öltözött úrnak ezt mondanám: Tudja Ön, hogy Jézus Krisztus megígérte, hogy hamarosan visszajön?
-          Uram! Meg van-e ön térve? Nem azt kérdem, milyen vallású, hanem, hogy megtért ember-e?
-          Nénike! Ön hisz az evangéliumban? Ismeri Jézust? Tudja mekkora áldozatot vállalt Önért, hogy Önnek örök élete legyen?
Mit gondolsz, mit gondolnának rólam az emberek? Valószínű, bekísérnének a közeli pszichiátriára. Pedig Jézus pontosan ezt tette. Galileába menet jól hallhatóan azt mondta a körülötte haladó embereknek: „Betelt az idő, elközelített az Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban” (Márk 1:15.)
Néhány ember felfigyelt rá. Komolyan vette szavát. De a többség hasonlóan viselkedett a mai emberhez. „Elment az esze!”  „Ördög van benne!”  „Nincs magánál!” – mondták.
Jézus híres fenti mondata óta több mint 2000 év telt el. Azóta ami csak elromolhatott, elromlott. Megingott az erkölcs, a közbiztonság. Kihűlt a szeretet. Elfelejtett fogalom lett az együttérzés, a szánalom, a tisztelet és megbecsülés.
Mennyire aktuális ez a jézusi mondat ma! Betölt az idő. Beérett a jó is, meg a gonoszság is. Minden jel arra mutat, hogy Jézus visszajövetele a küszöbön van. Vissza kell jönnie, különben az ember elpusztítja a földet is, meg önmagát is. Az igazi és egyetlen megoldás az lenne, ha az ember odafordulna Teremtőjéhez, Alkotójához. Ha komolyan venné szavát. Ha olvasná a hozzá küldött szerelmes levelet, a Bibliát.
Mennyi, mennyi reménytelen ember él ma körülöttünk. Pedig a világ reménye – Jézus Krisztus ott áll minden egyes ember szíve ajtajánál, kopog, bebocsátást kér. Szeretne velünk maradni, nálunk lakni, életünk részévé válni.

Hatalmas árat fizetett azért, hogy az örök életet együtt tölthessük. Értékeljük hát áldozatát! Vegyük végre észre, hogy az egyetlen értelmes dolog részünkről az, ha kapcsolatba lépünk a mi drága Megváltónkkal. „Térjetek meg!” – mondja Jézus. Forduljatok vissza. Rossz az az irány, ami Tőle elvezet. Induljatok újra Őfelé. Higgyetek benne, hogy amikor majd hamarosan visszajön, örömmel köszönthessétek őt.