Nagykövet

Talán megfordult már a fejedben „Ki vagyok én, hogy hallgatnának rám az emberek? Én egy nagyon pici pont vagyok!” Nos, itt a felelet: „követ” vagy, nagykövet. Olvasd csak: 
„Mi tehát Krisztus követei vagyunk az emberek között. Úgy kérünk, és biztatunk benneteket, mintha Isten szólna általunk. Krisztusért kérünk titeket: „Béküljetek ki Istennel!” Krisztus sohasem vétkezett, de Isten Őt bűnért való áldozattá tette. Azért történt ez, hogy mi Krisztus áldozata által elfogadhatóvá váljunk Isten számára.” 
2Korintusi levél 5:20-21. Egyszerű fordítás

Tehát, követ vagy. Méghozzá nem egy ismeretlen afrikai állam követe, nem is Magyarországé, sőt nem is egy szuperhatalomé, mint az USA. Isten országának nagykövete vagy. Aki téged elutasít – ha az evangélium jó hírével akarod elérni – az magát Jézust utasítja el. Gondoltad-e, hogy ekkora tekintély áll mögötted?
A Bibliaszöveg nem azt mondja, hogy szólítsd fel az embereket, hogy tartsák meg a szombatot, hogy tisztán étkezzenek, hogy szüntessék meg az élettársi kapcsolatot, hanem, hogy béküljenek meg Istennel. Miért? Tán haragszanak a Teremtőre? Bizony haragszanak! Miért engedte meg, hogy essen az eső, miért van forróság, miért vagyok beteg, miért hagyott el a házastársam? Bármi bajuk van, még véletlenül sem ők az okai, csakis és egyedül Isten! Talán neked sem ismeretlen ez a hozzáállás?
Szükségük van arra, hogy valaki megbékítse őket Istennel. Segítségre van szükségük, hogy a nagy küzdelem eseményeit úgy lássák, ahogy azok valójában zajlanak, nem úgy, ahogy azt Sátán akarja bemutatni. Az ördögnek sok ügynöke van. Te legyél Jézusé!

Nos, Nagykövet Úr! Nagykövet Asszony! Szedd össze magad, és imádkozz, hogy ma legalább egy embernek segíthess, hogy a megbékélés útjára lépjen!