Istentől jövő békesség

„Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”
(Filippibeliekhez írt levél 4. fejezet 6-7. vers)

Elnézem és csodálom azokat, akik az élet legnagyobb viharai közepette is higgadtan és megfontoltan viselkednek. Nincs olyan probléma, gond, ami kizökkenthetné őket nyugalmukból. A bántásokat némán tűrik, akár fát hasogathatnak hátukon, akkor sem panaszkodnak. 

Így születtek? Ilyen a vérmérsékletük? Talán nincs is szívük? Nincsenek érzéseik? Vagy minden közömbös számukra? Lehet, hogy belül sírnak és forrongnak? Milyen lelki béke ez, mely minden értelmet felülhalad? Mi a titkuk?

Genetika? Vérmérséklet?

A Biblia hőseinek életét olvasva, mindnél megfigyelhető, hogy ők is hozzánk hasonló lázadó természettel születtek. Ábrahám félti életét és hazudik Sárát illetően, Jákób egy csaló, Mózes felindulásból megöl egy embert, Illés megijed Jezabeltől, és ott van János és Jakab a mennydörgés fiai, Péter, aki mindig előbb szól, aztán megbánja, Pál, a fenti sorok írója, aki dühtől lihegve üldözte az egyházat…

Ám valami történt, amitől mássá váltak, amitől megváltoztak. Ez a titok. Találkozás Istennel. A Jabbók révénél, a csipkebokornál, a Damaszkuszi úton.

Az Isten békessége nem egy meleg érzés a szívünk táján. Ez a lelki nyugalom Isten iránti elköteleződésből táplálkozik, mindenki számára elérhető és megtanulható.

Jézus iránti elköteleződés, a hit, képesít, hogy a színfalak mögé lássunk, hogy ne csak a szorongató ellenséget lássuk, hanem azt is, mint Elizeus, hogy többen vannak velünk, mint ellenünk. (2Kir.6:16)

A lelki nyugalom tanulható; Jézus saját maga hív; „Tanuljátok meg tőlem!” (Máté 11:29)

Ennek a tanulásnak két része van. Egy elméleti: „amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok.” (Fil. 4:8)

S a gyakorlat: „A mással jóltevő ember megkövéredik; és a ki mást felüdít, maga is üdül.” (Péld.11:25)

Jó tanulást!