Az igazság napja elérkezik

„És feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok.”
Malakiás 4:2


Teljesen megszokott esemény, hogy a nap minden hajnalban felkel, más szavakkal új nap támad. Az egymást követő napok nem sokban különböznek. Sok esetben veszélyt, szomorúságot, veszteséget, vagy éppen aggodalmat hoznak. Időnként persze örömteli és boldog pillanatok is történnek. Nem ritka azonban a csalódás, és az igazságtalanság sem.

Sokszor olyan érzésünk van, mintha jobban járna, hamarabb érvényesülne az az ember, aki nem a becsületes, törvényes, tisztességes úton jár. Mintha az ilyen embernek a szerencséje nagyobb lenne. Sikerül neki kevés munkával sok pénzhez jutni, munkájában eredményesebbnek bizonyul, az emberek jobban szeretik és megbecsülik (legalább is egy időre). Aki pedig becsületes életet él, szorgalmas munkával próbál kenyeret keresni, sokszor hátrányos helyzetbe kerül, nehezebben érvényesül, mellesleg nem is olyan közkedvelt személy az ismeretségi körében.

A keresztény ember Krisztus Jézus tanításai nyomán a tisztesség útján jár, s emiatt időnként roppant kellemetlen, sőt néha egyenesen kiszolgáltatott helyzetbe kerül. Sokszor visszaélnek jóhiszeműségével, bizalmával is. Malakiás próféta az igazság napjának feltámadásáról jövendöl. Ez a nap merőben különbözik majd minden más naptól. Ekkor ugyanis minden gonoszság, hamisság napvilágra kerül. A rejtett emberi szándékok, a titkolt érzelmek és gondolatok, a visszaélések és minden igazságtalanság lelepleződik. Isten ekkor igazságot fog szolgáltatni! A bűnösök elnyerik méltó büntetésüket, az Isten útján szorosan járó „igazak” pedig megkapják jutalmukat.

Mai igénk azoknak szól, akik a mai világban tapasztalható jogtalanságokat, visszaéléseket látva kezdenek belefáradni az igazság, jogosság, becsületesség gyakorlásába. Még mielőtt valaki végképp elcsüggedne és feladná, hangzik a vigasztalás: „feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja”. Ezen a napon Isten fog majd igazságot szolgáltatni.

Jézus Krisztus hamarosan visszatér a földre angyalsereg kíséretében, hogy kiossza jutalmát. Ekkor lesz az igazságnak napja. Ez a nap csak azoknak hoz örömet, akik félik Istent, vagyis szeretik, tisztelik az Urat és kitartóan engedelmeskednek minden törvényének. Ne irigykedjünk a gonoszok pillanatnyi szerencséjére, mert örömük nagyon hamar elillan. Tegyük a jót, a helyeset akkor is, ha itt, ezen a földön nem jár érte különös jutalom. Azon a bizonyos napon az örök életet kapjuk majd Jézus Krisztustól.

Imádkozzunk ma reggel azért, hogy legyen erőnk megalkuvás nélkül, a helyes ösvényen maradni és járni még akkor is, ha más utak rövidebbnek, eredményesebbnek is tűnnek. Ne feledjük: Isten igazságának napja közel van, szinte már hajnalodik is.