péntek, szeptember 22, 2017

Isten békessége

„Isten békessége megőrzi majd szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ez a békesség olyan hatalmas, hogy minden képzeletet felülmúl.”

Filippi 4:7.
 
Egy szép ének jutott ma reggel eszembe:

Ha Isten békéje lakja a szívemet,
bár dúlhat vihar ellenem,
Nagy hittel szívem zengi ez éneket:
az Úrban, az Úrban jó nekem!

Refr: Az Úrban jó nekem,
Az Úrban, az Úrban jó nekem.

Ha rámtör a Sátán és elém hálót vet,
e szó ragyog rám fényesen:
Már Jézus értem mindent elvégezett,
vére megtisztított teljesen...

Bűnöm terhét Jézus hordta, a Bárány,
Nem hagyta azt rajt' lelkemen,
Meghalt értem ott, ama kínkeresztfán.
Őt dícséri hát ez énekem.

Itt meg is hallgathatod:
https://www.youtube.com/watch?v=wbIFFz7uPnE

Rick Warren alábbi gondolatai nagyon jól kifejezik, mit akar mondani ez az Ige:
A végső próba Isten hangjának felismerésében, hogy megkérdezed magadtól: „Érzem Isten békességét ezzel kapcsolatban?”  Ha azt gondolod, hogy Istentől hallottál valamit, ami összhangban áll az Ő Igéjével, kaptál felőle tanácsot, megerősítést más emberektől, és átment az előző teszteken is, de még mindig zavart és nyugtalan vagy - akkor ez gondolat elbukott a próbán.

Miért? „Mert Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene.” (1Korintus 14:33) Szóval várj és maradj türelmes, amíg nem érzékeled Isten békességét.

Isten tökéletes Atya. A szülők nem akarják, hogy a gyermekeik félelmet, vagy kényszert érezzenek, amikor megkérik őket, hogy tegyenek meg valamit. Nem! Azt akarják, hogy a gyermekeik bátorítást érezzenek. Ugyanezt szeretné Isten veled kapcsolatban is. Nem akarja, hogy zavart, nyugtalan légy bármi miatt, amit ő kér tőled, hogy tedd meg.

Az egyetlen alkalom, amikor a kényszer érzésének létjogosultsága van, ha folyamatosan abban az állapotban vagy, hogy Istennek nemet mondasz. Ez egy kapcsolati nyomás, ami abból ered, hogy Isten elérhető közelségében tart.

A Sátán erőszakosan akar hajtani minket, hogy megtegyünk dolgokat, de Isten nem ilyen módszerrel dolgozik. Isten könyörületesen akar vezetni. Ő a jó pásztor, aki vezetni akarja a bárányait. Nem hajt, hanem vezet minket. Nekünk pedig, mint juhoknak, hallgatnunk kell az ő hangjára.

A Filippi 4:6-7 leírja azt a beállítottságot, ahogyan figyelnünk kellene Isten hangjára. „Ne aggódjatok semmiért, helyette inkább imádkozzatok mindenért. Mondjátok el Istennek, mire van szükségetek, és köszönjetek meg neki mindent, amit tett. Ha ezt teszitek, meg fogjátok tapasztalni Isten békességét, ez sokkal csodálatosabb annál, mint amit emberi elme megérthet.  Az Ő békessége meg fogja őrizni szíveteket és elméteket, amint Krisztus Jézusban éltek.” (NLT – fordítás)

Azonban nem csak Isten hangjának meghallása a kérdés, hanem az arra adott válaszunk is. A hallás nem elég, cselekedni is kell.

A Biblia azt mondja, hogy Isten azokhoz az emberekhez beszél, akik három dolgot megtesznek. Figyelj erre a bölcs tanácsra,  kövesd pontosan, mert az javadra válik, és légy kész továbbadni másoknak is.” (Példabeszédek 22:17-18 LB – fordítás)
(Daily Hope by Rick Warren – 2011.03.21)


csütörtök, szeptember 21, 2017

Hernyók könyve

„Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában.”
János első levele 3:2

Mikor hosszú útra indulunk, alig érünk ki a városból, gyerekeim gyorsan meg is kérdezik:
– Mikor érünk már oda?
Ilyenkor hangjátékokkal próbáljuk lekötni a figyelmüket. Az egyik Lambinusz, a hernyó.

A történet szerint Lambinusz rátalál a Hernyók könyvére, ami leírja, hogy hogyan lesz belőle pillangó. Lambinusz, akinek fajtársaihoz képest – saját szavaival élve – fejlett agytekervényei vannak, nem hisz a mesének, és maga akarja kézbe venni a dolgot.

Először szú barátjával rágat magának két szárnyat. A megfelelő lukakba dugva lábát próbál elrepülni, de a fa túl nehéznek bizonyul, és lezuhan a levélről. Persze mindezért a szú a hibás, mert túl nehézre csinálta a szárnyakat.

Aztán a pókhoz fordult, hátha ő könnyebb anyagból – a hálójából – tud dolgozni. Az átlagnál jóval intelligensebb hernyó azonban hamar rájön, hogy a póknak más tervei vannak a hálóval, így idejében lelép.

Lambinusz úgy látja, hogy csak magára számíthat. Mivel okos, ezért pontosan kiszámolja, hogy honnan és milyen szögben kell leugrania, hogy fölrepülhessen. A kísérlete azonban most se sikerül. Sajgó fejjel kell tudomásul vennie, hogy valami hiba csúszott a számításába.

Ekkor találkozik a csigával, aki értetlenül figyelte Lambinusz próbálkozásait.
– Miért erőlködsz annyira, hogy pillangó legyél? Hiszen nem ezt írja a Hernyók könyve?
Lambinusz megtudja a csigától, hogy ő is a Teremtőtől kapta házát, és ugyan így megvan vele is a terve. A makacs hernyó végül elfogadja a Hernyók könyvét. Elhatározza, hogy bebábozódik. Néhány hét múlva gyönyörű lepkeként száll rá a csiga házára, és megköszöni, hogy bemutatta neki a Teremtőt.

„Reggeli dicséret olvasóim! Most még hernyók vagyunk, de nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy amikor nyilvánvalóvá lesz, akkor a Teremtő olyan gyönyörűvé változtat minket, mint a pillangók, és ezáltal megismerjük azt, hogy ő a szeretet.”

Jó bábozódást a mai napra!

szerda, szeptember 20, 2017

Aki Istentől van„Mi az Istentől vagyunk: aki ismeri az Istent, hallgat reánk, aki nincsen az Istentől, nem hallgat reánk. Erről ismerjük meg az igazságnak lelkét és a tévelygésnek lelkét.”
(János első levele 4. fejezet 6. vers)

Mikor Jézus az Olajfák hegyén ülve, visszajövetelének jeleiről beszélt (háborúk, éhínség, földrengés, gyűlölet, üldözés), többször felhívta tanítványainak figyelmét arra, hogy: „hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.” (Máté 24:24)

S szinte egy időben az első gyülekezetek megalakulásával, ezek a hamis Krisztusok - akik kétségbe vonták Jézus Isten voltát, az apostolok tekintélyét, és legfőbb vágyuk, hogy ájtatoskodással minél több követőt szerezzenek maguknak (Apcsel.20:29-30) - már meg is jelentek. (1Ján.2:18-19)

Jánost, többek között ezek leleplezése késztette levelének megírására: „Ezeket írtam néktek azok felől, a kik elhitetnek titeket.” (1Ján.2:26). Így három dolgot hoz fel, mely egyértelműen megmutatja,  ki melyik oldalon áll:

1. Jézussal való kapcsolat - azaz; Kicsoda számodra Jézus? Személyes Megváltó, vagy csupán egy a nagy tanítók, a próféták sorában?

„Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van; És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke.” (1Ján.4:2-3)

2. Isten Szavában (Biblia, parancsolatok, ígéretek) való bizalom - melyet annak komolyan vétele, a gyakorlati életben való megcselekvése bizonyít.

„És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Aki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság.” (1Ján. 2:3-4)

3. Embertársaink szeretete - azzal a feltétel nélküli szeretettel, melyről Jézus egész élete szólt.

„mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.” (1Ján.4:7-8)

S mielőtt másokban kezdenéd el ezeket a tulajdonságokat vizsgálgatni, vámszedőnek, farizeusnak, vagy szentnek kikiáltva őket. Először is saját életedet tedd Isten mérlegére, őszintén szembenézve mi lakik benned.

Mert elsősorban ezért kaptuk az Ő Lelkét, „hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.” (1Ján.5:20)

kedd, szeptember 19, 2017

Az igaz ember

„Az igaz megérti a nincstelenek ügyét, a bűnös azonban nem tudja megérteni.

Példabeszédek könyve 29. fejezet 7. verseA társadalmi kapcsolataink egyre gyengébbek annak ellenére, hogy nemrég gratulált nekem a facebook, hogy ezernél is több barátom van már. Az emberek egymás iránt hidegek, mosolytalanok, bizalmatlanok, előítélet vezeti a mondanivalójukat és csak magukra gondolnak.

Amikor a diákéveimet Budapesten töltöttem, eleinte nagyon megviselt a sok elesett ember látványa. Ezalatt nemcsak a hajléktalanokat értem. A szociális érzékenység mérő rendszerem az egeket karcolta, és minden szenvedő látványa engem is szenvedővé tett egy picit. És most tessék elítélni, de ahogy az egyetemre mentem minden reggel, az arcok ismerőssé váltak, és a szenvedésük sem okozott már olyan nagy terhet, oly annyira hogy teljesen immunissá váltam a látványukra, hangjukra, még a szagokra is. Tudom, most milyen kegyetlennek tűnök. De talán más is érzett már hasonlóan.

Most hogy újabb vihar csapott le kishazánktól nem túl távol, egykori nagyhazánkban talán érzünk valamit belül. Sajnálatot, kiábrándulást, félelmet és vágyat arra, hogy segítsünk. Tart ez pár napig, hétig, vagy esetleg hónapig. Aztán elfelejtjük mintha mi sem történt volna. Persze könnyen megy, hiszen nem a mi otthonukról fújta le a szél a tetőt.

Megérteni azt a személyt, aki valamilyen hiányban szenved, egy életen átívelő lecke, és elv. Nemcsak az anyagiakban szenvednek hiányt az emerek. Sokkal több ember szenved hiányt, megértésben, szeretetben, megbecsülésben, igaz barátokban, vagy szerelemben.


Ne hagyjuk magunkat, hogy a mostani trendnek megfelelően csak a magunk érdekeit nézzük. Segítsünk egymásnak, egymáson, legyünk megértőek, szeretettel teljesek embertársaink felé.

hétfő, szeptember 18, 2017

Rugalmasság

"Tudok nélkülözni, de tudok bővelkedni is. Minden helyzetben mindenhez hozzászoktam: jóllakáshoz és éhezéshez, bővelkedéshez és nélkülözéshez."
Filippi 4.12

Mennyire vagy rugalmas? Milyen könnyen alkalmazkodsz a változó körülményekhez? Mennyire uralnak a vágyaid? Önzővé válsz-e, ha jól mennek a dolgaid? 

Min múlik az, hogy az előbbi kérdésekre milyen választ tudunk adni? Miért tudott Pál nélkülözni és bővelkedni egyaránt? 

Pál szívét rabul ejtette Krisztus szeretete - a meg nem érdemelt kegyelem, ezért gondolatai nem önmaga és körülményei körül forogtak, hanem egyetlen cél vezette: "...semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nekem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról". (Csel. 20.24)

"Megtérése napjától Pált egyetlen sóvárgó vágy lelkesítette: embertársainak segítségére akart lenni, hogy a Názáreti Jézusban felismerjék az élő Isten Fiát, akinek hatalma van életüket átalakítani és megmenteni. Életét maradéktalanul annak az egyetlen célnak szentelte, hogy a megfeszített szeretetét és hatalmát szemléltesse. Nemes, részvétteljes szíve minden társadalmi osztályért dobogott. Magáról mondotta: "Én mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok." (Róma 1.14) A dicsőség ura iránti szeretete volt magatartásának alapja és cselekedeteinek rugója. Ha buzgósága valaha alábbhagyott, elegendő volt egy pillantást vetnie a keresztre és az ott megnyilatkozott szeretetre, hogy újból felövezze lelke erejét és továbbhaladjon az önmegtagadás útján." (Ellen G. White: Apostolok története, Korinthus c. fejezet)

Te miért élsz, mi az életcélod? Ezen múlik, hogyan viseled a változó körülményeket!

Legyen áldott a napod!

vasárnap, szeptember 17, 2017

A betűk mögött lévő Isten

„Aki elfogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám; én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat.”
János evangéliuma 14:21 

Szereted őt, és úgy ismered, mint senki más. Tudod, milyen tevékenységeket végez szívesen, mivel lehet az őrületbe kergetni, és mivel lehet örömet okozni neki. Ismered a félelmeit, a vágyait. Ismered azt a jó oldalát, amit talán nagyon kevesen, és jól tudod, milyen a legkevésbé jó oldala is. Ismered az embert, aki az arca mögött van. 

Mellette döntöttél, ahogy ő is melletted. És megéltetek már sok kalandot együtt. Vannak dolgok, amiket olyan könnyű megtenni a másikért, amikkel olyan könnyű kimutatni, mit is jelent neked. Főleg, ha neked is van hozzá kedved. És vannak azok, amikért ki kell lépni a komfortzónából. Hiába tudja a fejed, hogy érte megéri… azért nem könnyű. És bár a mesék nem szólnak a hetedhét országra szóló lakodalom utáni élet kihívásairól, a szíved mélyén mégis tudod, hogy megér minden erőfeszítést az, hogy nem egyedül kell küzdened a mindennapokban.

Mert ez a szeretet. Nem a rózsaszín cukormáz, az áhítattól vibráló hosszú szempillák tekintete, a csillagot az égről is lehozó ígéretek. Hanem az, amikor reggel fáradtan kiviszi a szobából a pöttömöt, és túlél vele, hogy neked jusson még néhány perc pihenés. Amikor megeszi a kuszkuszt, pedig nagyon nem a kedvence, mert tudja, a nokedliszaggatás már nem fért bele az energiádba. Amikor úgy igazítja a munkarendjét, hogy te is el tudd intézni kényelmesen, amit el szeretnél. 

A szeretet a tettekből érződik igazán. Isten is ezt kéri tőled ma, és nem hagy a sötétben tapogatózni, példát is mutatott neked. Ő elhagyta a menny komfortzónáját, és emberré lett érted és értem. Szegény családba született, és sokan még a származását is kétesnek tartották. Élt, tanított, szolgált, meghalt és feltámadt azért, hogy neked életed lehessen. Örökké. Azt tette, amire neked szükséged volt. Úgy mutatta be a szeretetét, ahogyan te igazán meg tudod érezni. 

És csak azt kéri, hogy élj hasonlóan! Szeress hasonlóan! Cselekedj! Igen, ez nem mindig könnyű. Nem mindig kényelmes, és van, amikor ki kell lépni a komfortzónádon kívülre. De hidd el, megéri! Megéri megtapasztalni Isten szeretetét, és megéri viszont szeretni. Mert olyan kapcsolatod lehet Vele, mint senki másnak. Megismerheted a betűk mögött élő Istent.

Hát kelj fel, és cselekedj! 
szombat, szeptember 16, 2017

A legtitkosabb ajándék


"Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el"
János 6,37

Legtöbbször, amikor ezeket a szavakat hallom idézni, általában egy szép beszéd következik Jézus Krisztusról, az Ő elfogadó szeretetéről- és ez így van rendjén. A legtöbben megemlítik a tékozló fiú történetét, ami tökéletesen példázza, hogy az Úr még bűnös állapotunkban, minden feltétel nélkül elfogad minket. Sőt,kezdetektől fogva visszavár, azóta, hogy az ember letévedt a helyes útról. Ő nem küld el senkit, aki Hozzá megy. Nem mond nemet annak, aki Hozzá kiált. Most azonban azt szeretném, ha egy kicsit valami másra is figyelnénk. Arra, hogy mi vagyunk az Atya ajándékai Jézus Krisztus számára és arra, hogy Ő minket, mint ajándékokat, nem utasít el.

Amikor meg akarod ajándékozni azt, akit a legjobban szeretsz a világon, nincs egyszerű dolgod. Valami különlegeset, valami nagyszerűt, valami igazán értékeset szeretnél adni neki. Semmiképpen sem adnál törött, értéktelen vackot, ugye? Nem adnál valami olyat sem, ami nem működik, ami használt, ami kopott. El tudod képzelni magadról azt, hogy te vagy a legértékesebb ajándék, akit a világmindenség Ura szánt a Fia számára? Ma nagyon sokan szenvednek az alacsony önértékeléstől. Sokan gondolják, hogy csak porszemek ebben a világban, hogy egyáltalán nem számítanak. Amikor azt nézik, hogy mit értek el mások és mit értek el ők maguk, saját teljesítményüket elégtelennek tartják. Vannak fiatalok, akik úgy érzik, hogy az, akibe titkon szerelmesek, sohasem gondolna rájuk mint lehetséges társra. Munkahelyen robotolók ezrei gondolják, hogy sohasem jutnak el odáig, hogy igazán megbecsüljék őket. Az emberiség legnagyobb része azt gondolja magáról, hogy bármikor pótolható, bármiben helyettesíthető. Nem vagyunk jó gyerekek, nem vagyunk kiváló munkaerő, nem vagyunk sikeres celebek, nem vagyunk tehetséges utódok, sem jó szülők! Ha ilyen gondolataid vannak, tudd, hogy ez NEM IGAZ!

TE EGY CSODÁLATOS AJÁNDÉK VAGY KRISZTUS SZÁMÁRA! Te vagy az, akire Ő leginkább vágyik! Számára az jelenti a legnagyobb örömet, ha veled találkozhat! Alig várja az alkalmakat, amikor beszélhet veled! Folyamatosan tervezi a közös jövőtöket! Minden pillanatot előre megálmodott, hogy milyen lesz, amikor majd a szemedbe nézhet! Saját országában, saját házában készíti a helyet, hogy mindent megadhasson neked! Meg akarja osztani veled az idejét, a javait, a tudását, a tapasztalatait, a szeretetét! Még a saját trónját is, mert azt akarja, hogy ott ülj Vele együtt az Atya mellett! Annyira vágyott minderre, hogy kész volt feláldozni önmagát is érte!

Te egy csodálatos, titkos ajándék vagy Jézus számára! Olyan ajándék, mint az a kiskutya, aki utoljára talál gazdára. Sokan elkerülik, rá se néznek. Mások megvetik, sőt, haraggal szólnak hozzá, vagy csak rendre utasítják. Az emberi bánásmódból Isten gyermekeinek sokszor csak a legrosszabb jut. De ők nem látják a szívedet. Nem látják, hogy az Atya már elkezdte a munkát benned. Nem tudják, hogy a Szentlélek elültette Isten Igéjét a szívedben és az kihajtott. Nem ismerik a gondolataidat, a vágyaidat, amik Jézus felé terelnek. De a mi drága Megváltónk igen. Ő tudja, Ő látja, Ő ismeri és azt mondja: Gyere bátran! Én semmiképpen nem küldlek el.