A gonoszok és az igazak útja


„Mert tudja az Úr az igazak útját; a gonoszok útja pedig elvész.”1660, Anglia. Bedford megyei börtönében egy vándorprédikátor, akit 12 évre ítéltek el, engedély nélküli igehirdetés és egy állami rendelet megszegéséért (miszerint az istentiszteleteken csak az anglikán egyház liturgiáját lehet használni), tollat ragad és megírja a kereszténység egyik alapművét.

Igen, ez a fogoly John Bunyan, a mű pedig a Zarándok útja című allegorikus regény, mely az ember az örök életre, az üdvösségre, Isten országába való vágyódását, igyekezetét, megpróbáltatásait és győzelmét mutatja be.

A főszereplő KERESZTÉNY, aki bűnterhével Romlás városából (bűnös földi élet) Sionba (Mennyei örök élet) indul. Útja azonban nem egyszerű. Kísértések és próbák állják útját. Világbölcs, Törvénytudó, a csüggedés mocsara, Belzebub, a Hiúság vására, Felületes, Képmutató, Félénk, Fecsegő, Irigy, Babonás, Hízelgő, Mellékúti, Apollion, Kétségbeesés óriás próbálják megakadályozni, hogy elérje célját.

Bunyan pontosan ábrázolja az evangélium tanítását: A többség a széles és a maga által jónak tartott utat járja, ami zsákutca, „amely a veszedelemre visz.” A mennybe pedig csak egyetlen helyes út vezet „a szoros kapu, a keskeny út és kevesen vannak, akik megtalálják azt.” (Máté 7:13) Ez az út, maga Jézus, aki azt mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.” (Ján.14:6)

Kedves Olvasó! Kedves Zarándok! Te elindultál már, vagy még hezitálsz? Foglyul ejtett a csüggedés mocsara, vagy Kétségbeesés óriás? Netán ott jársz a halál árnyékának völgyében?

Kedves Zarándok! Ne feledd! Nem vagy egyedül az úton! „Tudja az Úr az igazak útját”. Így tégy félre minden akadály, minden megkörnyékező bűnt, nézz a hit fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra (Zsid.12:1-2) és eléred a célt!