Új kezdet


„Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” (Apcsel 2:38)

Péter apostol felszólítása, hogy ’térjenek meg és keresztelkedjenek meg’ azoknak szólt, akik hallgatták pünkösdnapi prédikációját, amiben világosan és bátran rámutatott a zsidó nép bűnére, miszerint Jézust, - aki az Atya küldött hozzájuk, és akit Úrrá, valamint Isten szolgájának felkentjévé (Messiás) tett – a zsidó nép halálra ítélte és megfeszítette. Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.” (Apcsel 2:36)

Amikor a nép előtt nyilvánvalóvá vált, hogy bűnrészessé váltak Isten felkentjének halálra ítélésében és keresztre feszítésében, ’szívükben megkeseredtek’, vagyis bűntudat kezdte mardosni és gyötörni lelkiismeretüket. Hasonlóan, mint Péter, aki a főpap udvarán háromszor megtagadta Jézust, majd megszólalt a kakas, s tekintete találkozott Mestere tekintetével, amiből együttérzést és megbocsájtást olvasott ki. Ennek eredményeképpen Péterről azt jegyzi fel a Szentírás, hogy „azután kiment, és keserves sírásra fakadt. (Lukács 22:62).

Talán ilyen keserűséget már mi is éreztünk, amikor valamit hirtelen, meggondolatlanul vagy figyelmetlenül elkövettünk, s aminek a következményeit később már nagyon sajnáltuk, de változtatni már nem tudtunk rajta. Ilyen helyzetben egyszerre tör az emberre a tehetetlenség, a bosszúság, a végtelen sajnálat és a bűnösség/bűntudat érzése. Ebből a megkötözött állapotból nem tud az ember szabadulni saját erejéből.

Valami hasonló érzés lehetett úrra Péter hallgatóságán is, amikor szembesültek azzal, hogy Jézus megfeszítésének beleegyezésével Isten ellen vétkeztek. A szívükből felfakadt a keserű kérdés: Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? (Apcsel 2:37). Erre a kérdésre hangzik Péter válasza: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” (Apcsel 2:38)

Csodálatosan jó hír az, amit Péter tolmácsol, hiszen a feloldhatatlannak látszó, bűntudattól nyomaszott helyzetben egyszerre csak minden megoldódik. Isten megoldása a bűntudattal küzdő, sajgó szívű népnek így hangzik: ’térjetek meg és keresztelkedjetek meg’. Igen, mert a bűnnek nincs más rendezési formája egyedül a megbánás és bocsánatkérés, majd pedig az Istennel való békekötés megpecsételése a keresztség által, ami egy új élet kezdetét jelenti egyben. Ennek a bűnrendezésnek az eredménye, hogy a bűnbánó bűnös Isten Szentlelkének ajándékát kapja meg, s ezzel Isten családjába kerül befogadásra. Nem úgy tekint rá Isten, mint ellenségre, hanem mint saját fiára, mint örökösre.

Ha téged is gyötör a bűntudat, vagy sajog a szíved mert szavaiddal, tetteiddel vagy éppen mulasztásoddal megbántottál valakit, akit szeretsz, de tettedet már nem tudod kijavítani, akkor kövesd Péter tanácsát. Tarts bűnbánatot, kérj bocsánatot az illető személytől és Istentől is. Határozd el, hogy többet így nem viselkedsz, vagyis térj meg. Aztán kérd imában Istentől a Szentlelket ajándékként, akinek a segítségével a jövőben elővigyázatosabb és bölcsebb tudsz lenni. Bűnbánatod és megváltozott életed igazi jeleként köss szövetséget Istennel a bibliai keresztség által és fordíts hátat korábbi életvitelednek, bűnös szokásaidnak, szenvedélyeidnek.

Isten megbocsájt és újrakezdést biztosít neked, mert szeret téged. Élj a felajánlott kegyelemmel, és döntsd el ma, hogy Istennek adod az életedet. Kéred szerető Atyádtól, hogy Ő irányítsa tetteidet és gondolatidat. Kezdj ma egy új életet! Krisztussal sikerülni fog! Isten is erre vár. (Filippi 4:13)