A legjobb tanár"Mily fenséges az erős Isten! Van-e hozzá fogható tanítómester?"
Jób 36,22

2014-ben megkérdeztek hazánkban 13'826 kilencedikes és tizedikes diákot arról, hogy milyen egy jó tanár. (http://ofi.hu/publikacio/milyen-jo-pedagogus-elvarasok-szerepek-kompetenciak-az-empirikus-kutatasok-tukreben) A következő válaszok születtek (bátorkodtam mellé írni, hogy milyen Isten; a felsorolást a teljesség igénye nélkül használtam):

1. Jól tanít, élvezetes tanórákat tart, érdekesen magyaráz
Jézus tanításait ezrek hallgatták, majd többen ezt mondták: "Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók." (Márk 1.22) Vagyis jobb tanárnak, előadónak tartották, mint azokat, akiknek ez volt a kötelességük.

2. Magas szinten ismeri a saját tantárgyát
Pál apostol arról írt a Korinthusiaknak, hogy a Szentlélek ismeri a legjobban Isten dolgait és ő tanítja meg velünk mindezeket. "Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a Lélektől jött tanítással," (1Kor 2,11-13.)

3. Az értékelésnél igazságos
Már Mózes így beszélt az Úrról: "Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!" (5Móz 32,4)

4. Bármikor fordulhatok hozzá
"Akkor segítségért kiáltottunk az ÚRhoz, aki meghallotta szavunkat," (4Móz 26,10.) "Akkor az ÚRhoz, atyáink Istenéhez kiáltottunk segítségért, az ÚR pedig meghallotta szavunkat, és meglátta nyomorúságunkat" (5Móz 26,7) "Ezt mondta neki az ÚR: Meghallgattam imádságodat és könyörgésedet, amikor könyörögtél előttem." (1Kir 9,3) "Az ÚR meghallgatta Illés szavát" (1Kir 17,22) "Mert ő mondja: "A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!" (2Kor 6,2)

5. Tud fegyelmet tartani
Isten azokra figyel nagyon, akiket szeret. Ezt például a történelem végén élő embereknek üzeni: "Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem: igyekezz tehát, és térj meg!" (Jel 3,19) Hogy mennyire tudja eredményesen tenni ezt? "Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek." (Ezékiel 11,19-20)

6. Kedveli a tanulókat
Gyermekeiként szeret minket: "Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk." (1János 3,1) Isten szeretete számunkra is példa: "aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet." 1János 4,8)

7. Olyan valaki, Akire fel lehet nézni
Jézus Krisztus minden hívő ember méltó példaképe: "Krisztus is ... példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek: Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg." (1Péter 2,21-24) Sőt, a példaadás és a hitelesség mintaképe is Ő, akire a tanítók is felnéznek: "Legyetek a követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak." (1Kor 11,1)

Végül egy idézet Pilinszky Jánostól és Jézus szavai:
"A rossz nevelő tekintélyére büszke, a jó nevelő egyszerűen alázatos."
"Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek." (Máté 11,29)