Választott nép!"Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;"
Péter apostol első levele 2. fejezet 9. vers


Nem olyan régen hallottam egy beszélgetést, ami egy lelkész és egy gyülekezet tag között zajlott. A gyülekezeti tag így szól: „mi laikusok…” Megütötte ez a fülemet és azon kezdtem el gondolkodni, hogyha vannak laikusok, akkor vannak klerikusok.

Az az érzésem, hogy ez valahogy nincs összhangban azzal, amit a biblia tanít. Kik azok a választott nemzettség? Kizárólag a papok? A királyi papságnak, a választott nemzettségnek az a feladata, hogy hirdessék annak tettei, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el. Ez számomra azt is jelenti, hogy azok beszélnek az ő tetteiről, akik megtérnek Krisztushoz. De csak a klérus éli át a megtérés élményét.

Ez a laikus kifejezés azt jelenti, hogy: hozzá nem értő. Ez a szó a 12.-13.-sz.-ban terjedt el és a kései középkorban csak arra használták, hogy megkülönböztessék a papokat a pornéptől. Különböző írásokban is azt találunk, hogy nemcsak a földön vannak megkülönböztetve, hanem a mennyben is. Ez szöges ellentétben áll a biblia tanításával, ugyanis a bibliában nagyon sokszor találkozunk ezzel a kifejezéssel, ami azt jelzi, hogy milyen fontos a laikusok szerepel. Többször fordul elő a bibliában, mint bármelyik görögül írt műben.

A reformátorok felléptek a fölényeskedés ellen és próbálták öntudatra ébreszteni a laikus mozgalmakat. Kik tehát a laikusok? Mindazok, akik hisznek Jézus Krisztusban.

Sokszor arra hivatkozunk, hogy laikusként nem vagyunk képesek bizonyos dolgokat megtenni. Ez nem így van, látom, hogy sokan visszautasítják a felkérést, hogy Isten szolgálatában álljanak. Összekeverik a félelmet az alázatossággal. Biztos hallottuk már ezt a mondatot: „Óh, én erre sosem lennék képes…”: Az alázatos ember ezt mondaná: „Az Isten akaratával képes vagyok rá. Mind laikusok vagyunk, és legyen ez egy életvezetési elvünk, hogy: Istennel minden lehetséges!