Jogosság és igazság


„Sion ítélettel váltatik meg, megtérői igazság által.”
(Ézsaiás 1:27)

Különös, hogy a megváltás, az üdvösség ítélet útján érhető el. Hát nem kegyelem által? Az ítéletről általában a büntetés, az elmarasztalás jut eszünkbe. Isten igéje azonban ezt a kifejezést az üdvösséggel hozza kapcsolatba. Hogyan nyerhet „jogosan” üdvösséget az, aki bűnös? Pál apostol így mondja: „Mert a bűn zsoldja halál…” (Róma 6:23). A bűnös nem üdvösséget, hanem halált érdemel. Akkor mégis hogyan kaphat üdvösséget a bűnös ember? Bűnfelismerés és bűnbánat útján. Az apostol ugyanis így folytatja az imént megkezdett mondatot: „… az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban” (Róma 6:23).

A bűnbánó, megtérő bűnösnek Isten kegyelmet hirdet. Ebben a szövegben (Ézsaiás 1:27) benne van az egész megváltás terve. Az Úrhoz megtérő bűnös ember Krisztus igazságát kapja, bűneit pedig cserébe az Úr magára ölti (lásd: Zakariás 3:3-4). Ezek a bűnök szegezték Jézus Krisztus a keresztre! A te és az én bűneim! Cserébe az igazság hófehér ruháját kaptuk a mi Megváltónktól!

Aki ebben a fehér ruhában, az igazság ruhájában jelenik meg az ítéleten, az üdvösséget kap. Csak ebben a ruhában való megjelenés garantálja az üdvösséget, aki saját ruháját hordja (saját igazságában jár), arra elmarasztaló ítélet hangzik majd el (lásd: Máté evangéliuma 22:1-14).

Most van itt az idő, hogy ezt a ruhát magunkra öltsük. Te felöltötted már? Hogyan tudod ezt megtenni? Az alábbi folyamaton keresztül:1.) Imádkozz, hogy Isten Szentlelke tárja fel előtted saját bűneidet (Zsoltár 139:23-24).2.) Kérd az Urat, hogy a felismert bűnök miatt őszinte bűnbánatot érezz (ApCsel 5:31)3.) Valld meg a felismert és megbánt bűnöket, és kérd Isten bocsánatát (1János 1:9)4.) Fogadd el Jézus ajándékát, a fehér ruhát, az igazság ruháját…5.) és őrizd meg azt mindvégig (Jelenések 3:5; 3:18; 7:14; 16:15)

Az ítélet már a mennyben elkezdődött. Ki tudja, mikor zárul le. Nincs vesztegetni való idő! Még ma indulj el ezen az úton, hogy a fehér ruha, Jézus tiszta jelleme a tiéd legyen. Isten készséggel adja neked is, mert azt szeretné, hogy az ítéleten győztes légy, s az Ő országának örököse légy!

„Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt” (Jelenések 3:5). Kívánom, hogy már ma megkapd a fehér ruhádat és legyél kész Jézussal belépni az Ő országába.