Jézus jön! Ha várod, ha nem, Ő jön!

„Az időkről és időszakokról pedig atyámfiai nem szükség, hogy írjak néktek; Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel. Mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonság! Akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképpen meg nem menekednek. De ti atyámfiai nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagytok az éjszakáé, sem a sötétségé! Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik részegek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.” I.Tess.5,1-8.Amióta Jézus felemelkedett e földről, késői tanítványok milliói várják, hogy beteljesedjen az Ige, és újra meglássák Őt visszatérni az ég felhőiben. Ez a kereszténység legnagyobb reménysége, létének célja, hogy végre vége legyen minden bajnak, fájdalomnak és boldogan élhessünk egy újjá teremtett világban, ahol már nem uralkodik a bűn. Emberek tömegei kiáltanak fel: Mikor történik már meg ez a csodálatos esemény? Sokat kell még várni? Hiszen minden készen áll arra, hogy bekövetkezzék!         A világon az események sora azt mutatja, hogy Jézus nemsokára eljön, hogy véget vessen a nyomorúságnak és szenvedésnek!

Pál apostol két példát is elénk tár, hogy megértsük az esemény váratlanságát. Az egyik a tolvaj példája. Még nem hallottam olyan tolvajról – bármilyen intelligens is – aki mielőtt betörne a házba írna egy képeslapot a tulajdonosnak, hogy „várhatóan a jövő héten kedden éjszaka 23,54 perckor érkezem. Kérem, ha nem akarja, hogy rongálást okozzak, ne zárja be a bejárati ajtót!” Ugye ilyen nincsl?! Ez azért van, mert a tolvaj pont akkor jön, amikor nem várjuk, és pont olyan módon, ahogy nem is számítunk rá!

A másik példa a szülés példája. Ez bármelyik nővel megeshet! Már jó előre elő van készítve a csomag, amit vinni kell magával, ha jön a baba. Elgondolkoztam azon, hogy miért nem ér rá akkor összecsomagolni, amikor már érzi az asszonyka, hogy hamarosan szülnie kell? Azért, mert bár várható, hogy hamarosan menni kell, de mégis váratlanul jön el a pillanat, amikor már „éles” a helyzet!

Jézus eljövetele is ilyen esemény lesz! Bár nemzedékek sora várták már, hogy bekövetkezzen e nagy esemény, eddig még nem történt meg, de ez nem azt jelenti, hogy nem is fog! Minden jel arra mutat, hogy Jézus már készül visszatérni! Bár még nem látjuk Őt, de már a lépéseit halljuk! Régi, nagy épület volt, ahol az általános iskolai képzést befejeztem. Hatalmas falak, hosszú folyósok! Amikor becsöngettek az órára, egy kicsit elcsendesedtünk és vártuk a tanárt. Még nem érkezett meg, nem láttuk Őt, de már a lépéseit hallottuk, és tudtuk, hogy közeledik, mert kopogott a cipője…

Jézus is így fog visszajönni! A jelek tömkelege kiáltja, hogy hamarosan visszatér! Nem az a kérdés, hogy visszajön-e, vagy nem! Az sem jó kérdés, hogy mikor! Bár nem tudjuk a napot és órát, hogy ez a várva várt esemény mikor következik be, de az biztos, hogy nemsokára! Így tehát ne azzal foglalkozzunk, hogy mennyi idő van még hátra, hanem azzal, hogy készen várjuk Őt! Mi, keresztények, nem vagyunk a sötétségbe, mint mások! Sokan vannak, akik mindenféle zavaros tanítást követnek. Sátán ezer módon próbálja becsapni őket, de mi nem szabad, hogy kövessük ezeket! Jézus világosan beszélt visszajövetele jeleiről, amelyet komolyan kell vennünk!

A mi szerető Megváltónk visszatér, ha várod, ha nem! Ha készülsz az Ő eljövetelére, ha nem, ez hamarosan valóság lesz! A nagy kérdés az: ha ma be kellene fejezned az életedet, vajon Isten üdvözítene? Élj úgy, hogy ez bekövetkezzen!

Kormos Tivadar

Megjegyzések