3 emberi lépés, 3 isteni válasz….„És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy a bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket.” 2.Krón.7,14.Bizonyára többször éreztük már úgy, mintha lelkileg gyengék lennénk, imádságaink erőtlenül szállnának fel a mennybe. Nem jön össze semmi, amit szeretnénk, pedig elszántak vagyunk és céltudatosak.  A mai reggeli dicséret 3 fontos lépést kér tőlünk ahhoz, hogy Isten 3 fontos választ adjon nekünk!

  1. …„megalázza magát az én népem” - az alázat!
Nem tudom, ki hogy van vele, de nekem ez megy a legnehezebben! Akkor, amikor biztosan tudom, hogy nekem van igazam – és ez tényleg így van! – akkor alázzam meg magam, és várjak türelmesen addig, amíg Isten is mellém áll és nyilvánosságra hozza igazságomat???  Ez nagyon nehéz! Pedig Jézus ezt tette számos esetben! Persze, mi nem vagyunk jézusok! Mégis, Ő azt tanítja nekünk, hogy „tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok” Mt.11,29. Miért az alázat az első lépés az Istennel való kapcsolatunkban? Azért, mert a büszke ember magabiztos, és nem látja meg, hogy Istenre van szüksége. Nem érzi az Istentől való függés fontosságát, mert úgy gondolja, hogy maga is meg tudja oldani a problémáit! Így nem kér segítséget sem…

  1. „könyörög és keresi az én arcomat” - az imádság!
Csak az alázatos ember képes „könyörögni”, vagyis Isten elé járulni imádságban. Az ima nem más, mint más dimenzióban látni a világot, önmagamat. Ha nem imádkozom, csak azt látom, amire egy ember képes, de ha keresem az Isten akaratát, megláthatom, mit akar Ő, és esélyt kapok arra, hogy jól döntsek…

  1. „felhagy a bűnös életmódjával”  - változtat életén!
Ha keresem Isten akaratát, Ő eligazít bennünket az élet labirintusában, és megmondja, hogyan tudok megváltozni. De ehhez kellek én is! Ő nem változtat meg akaratom ellenére! Csak akkor lesz mássá az életem, ha együttműködök Vele…
Figyeljük csak! Akkor történhet csoda, ha megalázom magam, így imádkozom, és változatok életemen!
Erre jön az Isten válasza!

  1. „meghallgatom őket” – odafigyel rám!
Isten mindenkit lát, mindenkit hall, de nem mindenkinek tud segíteni! Bármilyen furcsa is, de Ő még a jóra sem kényszerít! A Bölcs ezt mondja: „Valaki elfordítja fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is utálatos.” Példab.28,9. Nem tud meghallgatni akkor, ha nem alázkodom meg! Ha viszont meglátom önmagam, ahogy vagyok, akkor Istent kérem, hogy segítsen!

  1. „megbocsátom bűneiket” – megbocsát nekem!
Ha bevallom bűneimet és kérem bocsánatát, Ő megbocsát nekem úgy, hogy a tenger mélyére veti bűneimet és soha többé nem emlegeti vissza azokat!

  1.  „megszabadítom” – teljes győzelmet ad!
Nem csak megbocsát, erőt is ad a győzelemhez! „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít” – mondja Pál! (Fil.4,13.) Bármilyen nagy is legyen a bűnünk, bármilyen módon is támad Sátán, Jézus által győzhetek!
Ezen a reggelen határozd el, hogy megteszed a 3 lépést, hogy Isten is adjon 3 választ neked!

Kormos Tivadar