Inkább keress, mint aggodalmaskodj!

„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja." Máté 6,33-34 Új fordítás

Jézus tanácsa ez: Inkább keress, mint aggodalmaskodj! Miért? Mert az aggodalmaskodás bénít, passzivitásra nevel és így az élet ellensége. Ugyanakkor a keresés élénkít, aktivizál, visszahoz az életbe. Aki aggodalmaskodik, az sokszor otthon ül kétségbeesetten, fél a be nem következő, de valószínűsíthető rossztól. Érzékei tompulnak, nem látja meg a jót, csak az ellenkezőjére figyel. Számára minden nap borús. A kereső ember egészen más, számára az értékek fontosak, minden ami használ, vagy felhasználható valamire.

Jézus szerint az ilyen emberek állnak közelebb Isten országához, mert ez az ország az, ami valós kincseket tartogat mindenki számára, de csak a keresők találják meg. Passzívan nem lehet megismerni Istent, nem lehet megtalálni a Hozzá vezető utat. Természetesen a kereső embernek is lenne és van min aggódnia, de tudnia kell a mértéket! Aki Isten országára talál, az az ember érti, hogy sorsa Ura kezében van, ezért csak azzal törődik, ami közvetlen előtte van. Ez pedig mindig a MAI nap.

Keressük, hát először ma az Isten országát, keressük mindig a mai napra való igazságát! Az aggodalmaskodásunkat pedig cseréljük fel az Ő gondviselésébe vetett hittel!