Isten erős karja véd…
Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ésaiás 41,10
Ne ámítsd magad testvérem, Isten megváltott gyermekei is itt élnek ezen a bűntől megrontott földön. Bennünk is feltámad a keserűség, szomorúság, félelem.

Az elmúlt napokban több hívő keresztény keresett meg, hogy „Mi lesz velünk, ezentúl nem lesz egyházunk, nem gyűlhetünk össze gyülekezetünkben, üldözni fognak bennünket?
Az első körben nem kerültünk be az államilag elismert egyházak közé és ez okozta a félelmet. A bibliai próféciákat ismerve én biztos vagyok benne, hogy ez még nem a „nagy nyomorúság”. Isten kezébe téve a saját és Egyházunk sorsát, Ő a legjobbat hozza ki ebből a helyzetből.

Úgy hallottam, hogy a Bibliában 365 helyen van benne, hogy „ne félj”. Minden napra jut egy ilyen tartalmú igehely. Isten azt szeretné, hogy benne bízva előre és felfelé tekintsünk.

Dániel félt az oroszlánok vermében? Mi volt József gondolatában amikor ártatlanul börtönbe zárták? István kitől kapta az erőt, mielőtt halálra kövezték? Az Úr egy pillanatra sem vette le tekintetét a szenvedő Jóbról.

Ugyanez az Isten van velünk is a nehézségek között, ugyanez az Isten bátorít bennünket, mint aki Dánielt, Józsefet, Istvánt, Jóbot is megerősítette.

Énekeljük el ma reggel is ezt a rövid éneket: „Áldjuk őt, áldjuk őt, Isten erős karja véd: Féltőn őrzi gyermekét, áldjuk őt, áldjuk őt, áldjuk, áldjuk, áldjuk őt”