Törekedj a jóra


„Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt. Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán.”
(34. Zsoltár 15-16. vers)

Egy ember ismerőseinek fát adott el, de bizalmukkal visszaélve a hasábokat a megkívánt méretnél jónéhány centiméterrel rövidebbre szabta. Ezért őt a falu szélhámosnak tartotta.

Egy napon az a hír terjedt el róla, hogy megtért. Mindenki kétkedéssel fogadta a hírt. A fűszeres boltban csevegő társaság egyöntetű véleménye szerint is messze volt az az ember a megtérés lehetőségétől.

A társaság egyik tagja közben kiosont, és nemsokára rohanva jött vissza és lelkendezve kiáltotta: – Igaz a hír! Az az ember valóban megtért! Látva a kételkedő és kíváncsi arcokat, nyomatékos hangon hozzátette: – Elmentem és lemértem a hasábokat. Minden darab jó méret.

Sokszor beszélgetünk arról, hogyan lehetne nagyobb befolyást árasztani környezetünkre, hogy minél több ember köteleződjön el Jézus és az evangélium mellett.

S akárhogyan ragozzuk a dolgot, akármilyen csodamódszerekkel próbálkozunk, a legnagyobb meggyőző erő az lesz, ha hitünket követni fogja a jó cselekvése.

Jézus világosan beszélt arról, hogy a valódi hit bizonyítéka nemcsak szavakban, hanem tettekben ölt testet. Egyrészt tartózkodunk attól, amire azt mondja ártalmas, másrészt megtesszük azt, amit elvár tőlünk.

Így ha hiszed, hogy Ő személyes megváltód; tégy vallást róla tettekkel embertársaid előtt:

„Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem; Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám…” (Máté 25:35-36)