Helyetted…

„Ő pedig így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat.”
Lukács evangéliuma 10:27

Vádlott! Álljon fel!- hangzik a kemény parancs, és te felállsz lehajtott fejjel a helyedről. Az ügyész már dörzsöli tenyerét, az általa felhozott vádra nincs semmi alibid, semmilyen enyhítő körülmény, nincs mentséged: bűnös vagy. Büntetésed halál, a teljes, a végleges, amiből nincs feltámadás. Egy hang nem jön ki a torkodon, mert te is tudod, így igazságos, és csak hagyod, hogy magukkal ragadjanak az események, és sodródsz szinte eszméletlenül az árral. Életed filmje pereg le a szemeid előtt, és tudod, mindjárt vége. De hirtelen feláll valaki a teremben, méltóságteljesen a Bíró elé lép, széttárja kezeit, és már viszik is a vesztőhelyre. Helyetted. Ő meghal, a te neved mellé pedig odakerül egy szó: Felmentve.

A komor terem hirtelen megváltozik, és te szabadon lépsz ki a fényre, hogy folytasd tovább utadat. De mondd, mit teszel? Élsz úgy, mintha mi se történt volna, mert csak egyszer élünk, és szabad vagy, és semmi nem érdekel? Beleveted magad az élvezetek egyre mélyülő és sötétedő alagútjába, mert úgy hiszed, csak így használhatod ki ajándékba kapott életed minden pillanatát? Mondd, hogyan lépsz tovább azzal a tudattal, hogy valaki mást vittek helyetted a vesztőhelyre?

Kérlek, ne mondd, hogy ez csak egy fikció, egy kitalált eset, ami veled nem történt meg. Hidd el, megtörtént, Jézus átvállalta bűnöd büntetését, és meghalt a kereszten érted, helyetted. Ő meghalt azért, hogy szabadon léphess ki az életbe kihasználva annak minden pillanatát arra, hogy folytasd azt, amit Ő elkezdett. Élj törvényesen!

Ne a végtelenbe tartó paragrafusok sorára gondolj, hanem csak egy szóra: szeretet. Ajándékba kapott életedben élj eszerint. Szeresd Istenedet, aki odaadott érted mindent, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. Szeresd a melletted lévő embert, mert a felebarátod, még ha nem is ismered; mert olyan, mint te. Mert Isten őt is szereti, mert helyette is odaadta életét.

Isten ma reggel csak egyet kér tőled: szeress, csak ennyi a dolog.