Az ember értéke

"Ugye, a verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre Atyátok tudtán kívül? Nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát: ti sok verébnél értékesebbek vagytok."
Máté evangéliuma 10. fejezet 29.-31.

A Magyar Nemzeti Bank Látogatóközpontjának van egy olyan programja, aminek keretében mindenki lemérheti a súlyát aranyban, euró vagy forint érmékben. Így minden látogató eljátszhat a gondolattal mennyit is ér. Ennél is tovább ment egy amerikai professzor, aki egy biokémiai katalógus segítségével próbálta meghatározni az ember értékét. Kiszámította, hogy ennek alapján az emberi test grammja átlagosan 245.540 dollár (1990-es adat). Ez azt jelenti, hogy egy 80 kg súlyú emberben található biokémiai összetevők teljes értéke 6 milliárd dollár.

Értékünket mégsem a súlyuk aranyban mért értéke, vagy a biokémiai összetevőink ára határozza meg.

A Biblia az értékünket abban láttatja meg velünk, hogy Isten képmásakét mutat be minket embereket. „Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.” (I. Móz. 1,27.). Itt talán elsősorban nem is a fizikai hasonlóságra kell gondolnunk, hanem arra, hogy mi emberek tudunk gondolkodni, és vannak érzéseink. Gondolkodóvoltunkból fakad, hogy döntéseket hozunk és a döntéseinkért felelősséggel tartozunk.

A bűn sajnos eltorzította Istenképűségünket, így értékünket végül mégsem ez határozza meg.
Hanem az az ár, amit Isten Krisztusban azért fizetett, hogy az önzéssel önmagát eltorzító embert újból a saját képmására formálja. „tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén.” (I. Pét. 1, 18-19). Jó tudni, hogy azért vagyok értékes, mert Isten úgy szeret, hogy a Fiát adta értem, hogy örök életem legyen!