Aki nem bízta a véletlenre

„Amikor eljön a Pártfogó, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság Lelke, aki az Atyától származik, az tesz majd bizonyságot énrólam; de ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok.”

Jézus azért lett emberré, hogy bemutassa, milyen is Isten valójában. Hogy az emberek szemébe mondja, hazudott a kígyó, becsapott titeket. Mert Isten nem zsarnok, Ő szeret, elfogad, hazavár. Isten a tékozló fiú Apja, aki fut, és nyakába ugrik a disznók vályúja mellől elszökött gyermekének. Isten a pásztor, aki nem örül a 99-nek, amíg meg nem találja azt az egyet, aki elkóborolt. Isten a gazda, aki súlyos pénzeket ad a szolgáinak, hogy kamatoztassák, mert megbízik bennük. Isten az Úr, aki a nincstelen embereket is hívja a Fia esküvőjére, mert neki mindenki számít. Isten az, akinek semmi sem volt túl drága az emberért, aki vérrel, élettel fizetett a mi megváltásunkért. 

Jézus minden tette, minden szava ezt az Istent emelte magasra, hogy végre lássunk túl a Gonosz hazugságán, és merjünk közeledni a Hatalmashoz. Merjük Őt Atyánknak szólítani, merjünk Hozzá tartozni, bízni Benne, kérni Tőle, kapaszkodni Belé. Jézus emberré lett, és erről az Atyáról tanúskodott, hogy végre találkozhassunk Istennel az Ő igazi valójában. 

És itt nem állt meg. Biztosra akart menni, hogy egyszer eljutunk utunk során az igazi Istenhez. Ezért elküldte a Pártfogót, a Vigasztalót, az Ő Lelkét, hogy tanúskodjon róla. Hogy elvezessen minket Krisztushoz, és Benne találkozhassunk az Atyával. Mindent bebiztosított, minden segítséget megadott ahhoz, hogy megismerhessük a Mindenhatót. 

És ebbe a láncreakcióba szeretne ma reggel téged is meghívni. Legyél te is egy láncszem a tanúskodások sorában! Élj úgy, hogy a környezeted rajtad keresztül találkozhasson Krisztussal! Legyél te magad, tetteiddel, szavaiddal, egész lényeddel bizonyság Jézusról! Isten Lelkével együtt mutasd az utat másoknak a Megváltó felé, és Ő majd ráirányítja léptüket a hazavezető ösvényre. 

Legyél Tanú, legyél élő bizonyság, aki Krisztust emeli magasra, mert már megismerte Isten Fiát!