Isten pecsétje

"Isten pedig, aki minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, pecsétjével el is jegyzett minket, és a Lélek zálogát adta szívünkbe."
Korinthusiakhoz írt 2. levél 1.21-22

Isten legnagyobb ígérete, hogy Krisztus Lelkét tölti ki ránk, aki által gyermekévé fogad (Róma 8.15), közösségben lehetünk az isteni természettel (2Péter 1.4), megerősít és győzelmet ad (Róma 8.10-13), alkalmassá tesz a szolgálatra, tulajdonának ismer el (Róma 8.14), és biztosítékot, zálogot ad az üdvösségre. 

"Miközben Jézus vázolta tanítványai számára a Szentlélek feladatát, igyekezett eltölteni őket azzal az örömmel és reménységgel, amely az Ő szívét is eltöltötte. Ujjongott annak a bőséges segítségnek a következtében, amivel ellátta egyházát. Az összes ajándék közül a Szentlélek volt a legmagasabbrendű ajándék, Akiért az Atyához népe felemelése érdekében könyörgött. Krisztus azért adta nékünk Lelkét, hogy megújító erőforrásunk legyen. Nélküle Krisztus áldozata nem jelentett volna számunkra semmi segítséget. A gonosz hatalma évszázadok óta erősödik, és bámulatos, ahogy az emberek alávetették magukat ennek a sátáni fogságnak. Csak az Istenség harmadik személyének a hatalmas erejével tudunk ellenállni a bűnnek, és tudjuk azt legyőzni. A Szentlélek nem korlátozott erővel jön el hozzánk, hanem isteni hatalmának, erejének a teljességével. A Lélek az, Aki eredményessé teszi mindazt, amit a világ Megváltója vitt véghez. A Lélek az, aki megtisztítja szívünket. A Lélek útján a hívő ember részese lesz az isteni természetnek. Krisztus isteni hatalomként, erőként adta nekünk Lelkét, hogy segítségével győzzük le a gonoszra való minden örökölt vagy szerzett hajlamunkat, és hogy az Ő egyházába bevésődjék Krisztus jelleme." (Ellen Gould White: Jézus élete, "Ne nyugtalankodjék a ti szívetek!" c. fejezet)  

Örömmel és reménységgel tölt-e be Isten ígérete? Legyen áldott a napod!