szombat, április 11, 2015

Egyértelmű


„Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást;”

Ézsaiás 61,1

Vannak egyértelmű dolgok az életben: a szegénységgel együtt jár a szomorúság; ha a szívet megsebzik, az összetörhet; akik rabságban élnek, nem tehetik azt, amit szeretnének. Ebből következik, hogy a szegényeknek örömet jelentő tettekre, az összetört szívűeknek vigasztalásra, a foglyoknak szabadságra van a legnagyobb szükségük. Mindez nagyon egyértelmű, de a megoldás, na, az bonyolult, legalább is nekünk.

Gondolj csak a devizahitelesek megsegítésére! Azokra, akiknek elárverezték a házát, akiket kitettek télvíz idején gyerekeikkel együtt az utcára. Csak arra gondolj, hogy most milyen bonyolult igazságot szolgáltatni úgy, hogy ez örömet jelentsen mindenki számára. Vagy gondolj arra, hogy mennyi ember van a világon, akit megbántottak, megaláztak, teljesen összetörtek. Hányan szenvedték ezt el a szeretteiktől és nem az ellenségük! Meg tudnánk vigasztalni mindenkit? Van annyi empátiánk, együttérzésünk, időnk, energiánk? Fel tudnánk oldani annyi feszültséget, meg tudnánk hallgatni megannyi panaszt és lenne elég bölcsességünk a jó szóra? Tudod-e, hogy nem csak azok élnek rabságban, kik börtönben vannak? Mi van azokkal, kiket rossz szokásaik kötöznek meg? Hányan rombolunk helytelen tetteinkkel kényszerből egészséget, kapcsolatot, önbecsülést? Nem az-e a legnagyobb szabadság, amikor kényszer nélkül teszem, ami jó, helyes és igaz és nem teszek semmit, ami rossz!

Ezekre a tettekre valóban csak olyan ember alkalmas, aki elhivatott, aki céltudatos, aki áldozatkész, aki szereti mindenek felett azt, amit majd tennie kell és azokat, akikért kell. Aki elég bölcs ahhoz, hogy meglássa minden esetben a megoldást és elég tapintatos ahhoz, hogy meg is valósítsa. Nem véletlen, hogy az ilyen ember Ézsaiás szerint Isten Lelkétől vezetett. Így az sem véletlen, hogy Galilea egyik zsinagógájában egy egyszerű názáreti ács fia, amikor felnőtté lett és kezébe adták a tekercset, miután felolvasta azt csak annyit mondott: „Ma teljesedett be…” Csak így, egyértelműen.

péntek, április 10, 2015

Ígéret számodra

Ígéret számodra!
„Aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya.”
János evangéliuma 12. rész 25-26. vers
Micsoda ígéret ez a mai reggelen számodra! Ha Jézusnak adod életedet, ha szolgálatába állsz, akkor megígéri, hogy vele leszel egy örökkévalóságon át. S nemcsak vele leszel, hanem az Atya különleges szeretetével átölel, megbecsül. Mit adhat ennél többet ez a világ? Aki csak önmagával foglalkozik, önmagát szereti, önző módon csak magára gondol, az elveszíti örök életét. De aki háttérbe tudja tenni érdekeit, aki önzetlenül, a másikra figyel, aki számára a másik üdvössége élet-halál kérdés, az örök életet nyer. Nem fantasztikus ígéret ez?
Még egy gondolat. Jézus fenti szavait a földbe vetett gabonamaggal kapcsolatban olvasod. Ha a magot elvetik, elhal a földben azért, hogy új növény sarjadjon a helyén. Jézus azt szerette volna ezzel a mondatával megértetni velünk, ha önző módon csak magunknak élünk – lásd a végén – A folyó és a csepp című verset – meghalunk az örök élet számára. Azonban, ha engedjünk, hogy a világ számára meghaljunk, ahogy a földbe vetett gabonamag, akkor az örök életre támadunk fel, ahogy a kis mag is kihajt tavasszal. Az, hogy valaki meggyűlöli a maga testét, úgy is fordítható, hogy kevésbé szereti.
Nevezd el a mai napot az „Önzetlenség napjának!” Légy figyelmes és próbálj legalább három olyan dolgot tenni a nap folyamán, amikor önző éned háttérbe szorításával valakinek az áldására tudsz lenni. Sok erőt és igazi győzelmet kívánok neked!
A folyó és a csepp
Az esőcsepp ráhullt a kőre.
Néhány lépésnyire tőle
Egy folyó szelte át a réteket.
„Folyjál bele a közösségbe csepp!” –
Hívogatja őt a folyószomszéd.
Erődet és képességedet
a közös ügynek szentelhetnéd!”
„Nem! Szólt a csepp. Nem akarok!
Inkább itt külön maradok!
Magamnak akarok élni csak.
Magamnak örülni, más semminek.
Bámulni, ahogy versenyt csillognak
Bennem a szivárványszínek.
Itt maradok inkább a parton.
Tehetségem magamnak tartom.”

A folyó hömpölyög tovább a réteken.
Hatalmasan és szélesen.
Hajót hordoz, földet termékenyít,
Csatornát tölt, turbinát lendít.
Örökké erős, sohasem fáradt.

De hol van a csepp?
RÉGEN KISZÁRADT!


Olvass tovább:
 http://www.bibliai-kincsestar.hu/news/a-folyo-es-a-csepp/
Készíts saját weboldalt ingyen:
 http://www.webnode.hu


szerda, április 08, 2015

Békességre törekedni

„Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat.”
Zsidókhoz írt levél 12:14

1945-ben talán azt gondolta a világ, hogy soha többet nem kell faji diszkriminációról beszélni. Mindössze 3 évvel később azonban Dél-Afrikában hatalomra került egy olyan kormány, amely nyíltan vállalta szimpátiáját a náci ideológiával. A többségi feketék (az 1950-es években 70%) alsóbbrendűségét törvényben rögzítették. Feketék nem használhatták a tömegközlekedési eszközöket, nem használhatták a parkok padjait, sőt egyáltalán nem tartózkodhattak fehérek által lakott városrészben, kivéve, ha papírjaikkal igazolni tudták, hogy munkájukat végzik. Az apartheid rendőrség felének az volt a feladata, hogy az ország fekete lakosságát folyamatosan ellenőrizze, igazoltassa. Az erőszak bármilyen eszköze megengedhető volt. Fehér megverhetett feketét, de ha az visszaütött, börtönbüntetést kapott.

A kegyetlen rendszer azonban az 1980-as évekre politikailag és gazdaságilag teljesen elszigetelődött, így 1990-től kénytelen volt fokozatosan enyhíteni a faji diszkrimináción. 1994-ben választójogot adtak a fekete lakosságnak, aminek következtében az a Nelson Mandela győzött, aki korábban 27 évet töltött az apartheid börtönében.

A kritikus időszakban a fehér lakosságon rettegés lett úrrá. Eljött a feketék bosszúállásának órája - gondolták. A metodista Mandela azonban más utat akart járni. Elnöki beiktatására meghívta börtönőrét, kifejezve, hogy megbocsájtott. Első intézkedéseinek egyike volt a Bizottság az Igazságért és Kiengesztelődésért (Truth and Reconciliation Commission) létrehozása. Az bizottság élére az a Desmond Tutu anglikán érsek került, aki az apartheid uralma alatt több ízben is lecsillapította a földühödött fekete tömeget. „Az erőszak ellen nem alkalmazhatunk erőszakot” – vallotta Tutu. A bizottság célja pedig a megbékélés építése az eddig erőszakkal uralmon levő fehér kisebbség és az eddig elnyomott fekete többség között. Az új kormány vezető embereinek törekvése a kiengesztelődésre nagy hatást gyakorolt mind fehérekre, mind feketékre. Megkezdődött a megbékélés.

– Istennek tényleg van humorérzéke. Gondolta volna egyetlen épeszű ember is, hogy Dél-Afrika bármi másban példát mutathat, mint a megtorlásban? – nyilatkozta mosolyogva Tutu érsek.
És mikor Bill Clinton föltette a kérdést Mandelának, hogy nem gyűlölte-e az apartheid embereit, így nyilatkozott:
– Amikor éreztem felgyűlni a haragot magamban, azt gondoltam: „27 évig az övék voltál. Ha gyűlölöd őket, újra a foglyukká válsz.” De én szabad akartam lenni, ezért elengedtem a haragot. Elengedtem.

Ha a dél-afrikaiaknak sikerült, akkor nekünk miért ne menne?  Törekedjünk mi is a megbékélésre…

Tudod mit hoz a jövő?„Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten és nincsen több; Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, a mik még meg nem történtek, mondván: tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat”
(Ézsaiás könyve 46. fejezet 9-10. vers)

Gondolkodtál már azon, hogy milyen jó lenne, ha ismernénk a jövőt? Ha tudnánk mi fog történni velünk az adott napon, ha láthatnánk előre, hogy milyen próbákkal kell majd szembenézni, vagy, hogy milyen kísértésekkel fog az Ősellenség bepróbálkozni.

Ó, bárcsak pontosan tudnánk előre, hogy szavainknak, és tetteinknek milyen következményei lesznek! Akkor biztos jobban meggondolnánk, mit mondjunk, vagy mit hallgassunk el, illetve mit tegyünk, vagy mit halasszunk későbbre.

Vagy mégse változna semmi?

Hiszen tudjuk pontosan mi fog történni ezzel a világgal. Azt is pontosan tudjuk, hogy nem a földi kincsek gyűjtögetése kell, hogy lekösse a figyelmünket. És azt is, hogy milyen megbízást, milyen adottságokat, talentumokat adott nekünk Krisztus, és hogy ezekről egyszer számot kell adni.

Igen, ez a jövő, ahogy Ézsaiás is írja, Isten véghezviszi az Ő tervét, azaz vissza fog térni. S ahogy visszanézünk a próféciákra, azok 100%-os teljesülésükre, akkor kétség sem lehet, hogy ha késik is a Vőlegény, de 100%, hogy eljön a menyasszonyáért, az egyházáért, érted és értem.

Jeremiás könyvében így olvassuk Isten tervét életünkkel: „Mert én tudom az én gondolatimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek.” (Jer.29:11)

Ez egy olyan jövő képe, ami messze túlszárnyalja képzeletünket, hiszen ott nem lesz fájdalom, sírás, halál… nem kell a semmiért gürizni három műszakban, nem kell saját önző vágyainkkal küzdeni.

A kérdés már csak az; te is akarod ezt?

Mert, hogy számodra mit hoz a jövő; Te döntöd el!

kedd, április 07, 2015

Ragyogás„Így kiáltott egyik a másiknak: Szent, szent, szent a Seregek URa, dicsősége betölti az egész földet!
Ézsaiás könyve 6. fejezet 3. verseEgyszer egy úgynevezett vakszobában voltam egy barlangtúra során. Egy adventista túravezetőnk volt, és egy nagyon tanulságos példát tárt elénk. A fejünkön fejlámpa volt. Egy szűk vájat után, amin hason kúszva kellett átjutni egy vakszobába értünk. Az volt a kérése a túravezetőnknek, hogy mindenki kapcsolja ki a lámpáját. Kissé nevetgélve vettük tudomásul az utasítást. Hirtelen olyan sötét lett, hogy semmit nem láttunk. Hang alapján akartunk tájékozódni kisebb nagyobb sikerrel.

Vártunk a következő utasításra…

Amíg várakoztunk, a szemünk próbálta megszokni a sötétséget, de nem sikerült.

A következő utasítás csendre szólított fel mindenkit és arra kért bennünket, hogy mindenki kapcsolja fel a lámpáját. Örömmel tettünk eleget kérésének. Röviddel azután ismét arra kért bennünket, hogy kapcsoljuk ki a fényeket. Megtettük. A szemünk ismét próbálkozott azzal, hogy megszokjuk a sötétséget, de nem sikerült.

Egy kis idő eltelte után a túravezető felkapcsolta saját lámpáját, és arra kért, hogy mi ne kapcsoljuk fel a mieinket. Itt jön a tanulsága a történetnek. Az ő egyetlen lámpája akkora fényt csinált, mint amikor mi felkapcsoltunk az összes lámpát. A sötét után, az az egy kis világos pont akkor fényt csinált, hogy mindent képesek voltunk tisztán és élesen látni.

Az Úr dicsősége így ragyogja be a földet az ő dicsőségével. A sötétségből feltűnik egy világos pont, amely beragyogja az emberiség életét! Kedves barátom, ha nyitva a szemed, látod, hogy Isten dicsősége ragyog, és ha ezt látod, akkor ezt el kell mondanod mindenkinek!

hétfő, április 06, 2015

Napról napra ügyesebb

Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.”
Máté evangéliuma 5:48

Mit jelent a tökéletesség?


Amint ezen az igén gondolkodtam, eszembe jutott egy két gyerekes családban történt eset. Nagymama jött látogatóba. Az egyik kislány, aki 6 év körüli lehetet, „ügyeskedni” próbált, talán épp azért, hogy a nagymamának kedvében járjon. Tejet szeretett volna önteni a pohárba, de nem sikerült, s a tejesdoboz tartalma a földön landolt. A nagymama látva a történteket ezt mondta: „Anyukád biztosan meg fog szídni ezért.” Erre a kislány így felelt: „Engem anya, ezért? Nem, ezért biztosan nem fog megszídni.”

A kislány nem tiszteletlenségből felelt így, hanem azért, mert tudta, az ő édesanyja nem szídja meg esetleges ügyetlenségéért, nem fog rászólni és azt mondani mérgesen: „Te tökéletlen (hogy az igénkben szereplő szót használjuk)!, hanem segít neki eltakarítani a kiöntött tejet és arra biztatja, hogy máskor jobban figyeljen.
Azok, akik lába mellett kis csemeték mozognak, tudják, nem ritka az, hogy valami kiömöljön a földre. Szinte mindennapos jelenség, és be kell vallanunk, nem mindig reagálunk úgy rá, mint a példában szereplő édesanya. Vajon Jézus hogy érezhet velünk kapcsolatban, amikor „kiöntünk valamit”, amikor újból és újból ügyetlen a kezünk és rosszul sül el a dolog?

Jézus türelmes. Nem rohan le, nem szégyenít meg, hanem arra bíztat, hogy próbálkozzunk újra, legközelebb jobban fog sikerülni. Ahogy újra és újra megpróbáljuk, lelkileg ügyesebbek, tökéletesebbek leszünk.

A kisgyermekeknek sem megy egyik napról a másikra a tanulás. Hosszú folyamat, míg annyira ügyes lesz a kezük, hogy a tejet úgy tudják majd a pohárba tölteni, hogy egy csepp se folyjon máshova.

A mi mennyei Atyánk a legtürelmesebb szülő a világegyetemben. Gyengéden fordul hozzánk, mert tudja, hogy így képesek vagyunk fejlődni, növekedni, tökéletesedni.


Kövessük ma is példáját!És ne keseredjünk el, ha nem fog minden tökéletesen sikerülni! Ha kitartóan próbáljuk, napról napra ügyesebbek leszünk.

vasárnap, április 05, 2015

„Ne féljetek!”

„De az így szólt hozzájuk: Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették.”
Márk evangéliuma 16:6


Van egy hely, melynek az üressége adja a legnagyobb boldogságot. Belépsz a szépen gondozott kertben egy kőbe vájt üregbe, és nincs ott semmi, és ez így van rendjén. Ide azért jöttél, hogy az ürességet lásd, és ez elvegye szíved kétségeit. Mert Jézus feltámadt a halottak közül, nincs díszes síremlék a kertben, nincs koporsó, nincsenek csontok, ereklyék. Csak a kőbe vájt űr kiáltja az ég felé a remény üzenetét. 

Nem kell félned! Ma és holnap és azután sem kell félned, mert a Megváltó él! Ebbe a sírba tették, de lásd, üres, ezért már soha többé nem kell félned. Ha Őt keresed, ha húsvét reggelén él a vágy a szívedben, hogy találkozz Vele, nem kell félned, hogy vágyad beteljesületlen marad. Megtalálhatod Őt. A mai nap egy különleges lehetőség arra, hogy megállj a nagy rohanásban, és időt szánj a Vele való kapcsolatra. Ma beszélhetsz vele. Ma esélyt adhatsz neki arra, hogy elvegye szívedből a félelmet, fájdalmat, kételyeket. 

Félelmet a múlt okozta sérülésektől és félelmet a jövő talányától. A Tőle való félelmedet, mert talán egész eddig félreismerted Őt, és a magadtól való félelmedet, mert valld be őszintén, itt is problémáid adódnak. 

Félelmet az élettől és félelmet a haláltól. Félelmet a szeretettől, hogy valakit közel engedj magadhoz, hogy valaki előtt sebezhetővé, álarc nélkülivé válj, és félelmet a magánytól, mert a sok csalódás miatt a könnyebb utat választva bezárkóztál saját kis világodba. 

Ma emlékezz arra, hogy Jézus feltámadt! Az üres sír ugyanolyan erővel hathat rád, mint a Megváltó testét kereső asszonyokra. Ma elveheti szívedből a félelmet. Ma új életet adhat neked. Ma Te is feltámadhatsz, és továbbadhatod másoknak a reményt: Ne félj, a sír üres!