Megváltó Urunk„Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, Aki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében,”
(Timótheushoz írt első levél 2. fejezet 5-6. vers)

A Biblia alapvető tanítása, hogy "Egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek." (Róm.5:12). Ugyanakkor az evangélium az, hogy lehetőség van ennek a halálnak, a kárhozat halálának elkerülésére.

De hogyan, mit tegyünk? Állatáldozat, több ima, megtanulni kívülről a Bibliát, elzarándokolni valamely szenthelyre, meggyónni lelkésznek, papnak, szétosztani a vagyonunkat a szegényeknek?

Ahogy ezen gondolkodtam, találtam egy keresztény videót, ami romba döntötte a terveimet. Pedig már olyan jól megfogalmaztam, mire fogok hivatkozni, mikor odakerülök…
És te mit teszel, ha elhangzik: 'Kérem a következőt!'?

Légy Jézussal!