Isten dicsőségét látni

"Jézus azonban ezt mondta neki: 
- Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét?”

János evangéliuma 11:40

Akarod látni Isten dicsőségét? Elhiszed, hogy ez Neked is lehetséges, nemcsak a melletted ülőnek, vagy annak, aki sok ezer kilométerre lakik tőled?

Akkor nézd meg a szülőket, akik a legforgalmasabb időben indultak útnak - nem kényelmes szállítóeszközön, hanem szamáron egy olyan  helyre, ahol talán korábban még nem jártak. A legalkalmatlanabb időben, pont, amikor a babának meg kell születnie, kötelező volt jönni, de szállás nem akadt. Nézd a kisbabát, akit egy istállóban jászolba fektettek, mert nem volt más alkalmas hely számára. Nézd a látogatóit, az egyszerű pásztorokat, akik a mezőn angyaloktól hallották a jó hírt a Szabadító születéséről. Nézd az előkelő hódolókat, akik messziről jöttek egy csillagot követve, hogy találkozzanak Azzal, Akit saját népe figyelemre sem méltatott ebben az időben.

Nézd meg az egyszerű felkenetést a Jordánnál, ahol Keresztelő János alámeríti, az Atya és a Szentlélek Isten pedig félreérthetetlen jelét adja annak, hogy Ő az igazi Messiás. Nézd a Názáreti Jézust, aki megérinti a leprást, megnyitja a vakok szemét, megszállottakat tisztít meg, némák nyelvét oldja meg, süketek fülét teszi újra hallóvá, halottakat támaszt fel.

Nézd a Názáreti Jézust, Aki a tanítványaiért épségéért és szabadságáért aggódik, amikor összekötözik a kezét a Gecsemáné kertben, Aki meggyógyítja Málkus levágott fülét, Aki beszélget Pilátussal, de néma marad a csodaváró Heródes előtt.

Nézd a megtört és bántalmazott Szabadítót, Aki véres háttal, de isteni méltóságban áll Pilátus és azon nép előtt, akik Barabbást választották Helyette. Nézd Jézust, Aki szó nélkül viszi a keresztjét a Golgotáig. Nézd Őt, Aki az utolsó pillanatokban is kegyelmet oszt a latornak, kínzói részére bűnbocsánatért imádkozik és véghez viszi a megváltás művét néhány borzalmas óra alatt. Nézd Őt, aki kész volt a kárhozat halálát választani azért, hogy az emberi nemzetséget megmentse.

Nézd Őt, Aki harmadnapra feltámad a Halálból, hogy majd dicsőséges királyként az égnek felhőiben eljöjjön az Övéiért. Nézd Őt, Aki, mint királyok Királya és uraknak Ura jön el, hogy örökre Ő legyen a világmindenség igazi és elvitathatatlan Ura.

Ha ennél többet kapsz az életben és fellendül az üzleted, vagy egészséges gyermekeid vannak, vagy jobb állást kaptál, mint amit ott kellett hagynod, vagy olyan fordulat jön az életedben, amire nem számítottál és jobb bárminél, amit el tudtál képzelni, akkor áldott vagy. Ha ezek nem is lennének meg, akkor is áldott vagy, mert Isten dicsősége már megmutatkozott. Arra a hatalmas ünnepségre, ami mindennek a megkoronázása lesz, mindannyian meghívottak vagyunk. A teljes dicsőséget ott mind meg fogjuk látni teljes életnagyságban.