Mit jelent szeretni az Urat?


„Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez igék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz.”
Mózes 5. könyve 6. fejezet 5-7. vers

Szeretni teljes szívből:

Ez több, mint puszta szimpátia, vagy viszontszeretet. Hiszen, ha csak azt szeretjük, aki minket szeret, még nem értettük meg Isten szeretetét (Luk.6:32). Mivel szívünk fertőzött a bűnnel, mindig van olyan része, mely nem akar Isten kedvében járni, Neki engedelmeskedni.

Így harcol bennünk is állandóan két ’ember’ (Róm.7:19), s törekednünk kell, hogy minden módon (Ige, ima, istentiszteleti alkalmak) Isten győzhessen akkor is, ha nem szívem szerint való dolgokról van szó, például mikor le kell mondani kényelmemről mások javára.

Szeretni teljes lélekből:

A zsidó bölcsek ezt úgy értelmezték, hogy szeresd az Urat, akkor is ha lelkedet, vagyis életedet kell érte adnod. Szeresd Őt az utolsó leheletedig. Ám ez többet jelent, mint bárminemű mártíromság.

Mert sokszor egyszerűbb lenne meghalni valakiért, vagy valamiért. Lelkemet adni annyi, hogy élek érte. Nemcsak elszenvedem az életet, hagyva magam sodortatni a körülményektől, hanem a Tőle kapott képességekkel alakítok azokon.

Szeretni teljes erőből:

Sokan Isten tiszteletére úgy tekintenek, mint szabadidős tevékenységre. Mikor már eleget dolgoztam és megteremtettem magamnak és családomnak bizonyos egzisztenciát, akkor jövők Istenhez.

Ezzel szemben Isten azt kéri úgy dolgozz, a tőle kapott erővel, hogy ne saját, hanem az Ő egzisztenciáját építsd. (Máté 5:16) Ennek egyik legmarkánsabb kifejeződése a jótékonykodás, mikor kezem munkájának gyümölcsét megosztom másokkal, kifejezve, hogy azt én is csak kaptam.

S mindennek csak akkor lesz másokra, családodra is áldásos hatása; ha elkezded ezt gyakorolni „mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz.”